Bán hàng: 0904 990 378 0918748338
Danh mục
Hãng
Giá
Ø700x18mm
385.000 (Đã VAT)
Ø600x18mm
275.000 (Đã VAT)
680mm x 340mm x 720mm
341.000 (Đã VAT)
7000mm x 400mm x 720mm
2.409.000 (Đã VAT)
430mm x 430mm x 710mm
1.463.000 (Đã VAT)
450mm x 450mm x 720mm
330.000 (Đã VAT)
W450 xD 450 x H675/935
1.034.000 (Đã VAT)
1.639.000 (Đã VAT)
W2400xD400xH1800mm.
8.514.000 (Đã VAT)
1200x300x950
2.651.000 (Đã VAT)
W950xD300xH950
2.420.000 (Đã VAT)
W2200 x D400 x H1950mm
17.484.500 (Đã VAT)
W1200xD400xH1950
6.556.000 (Đã VAT)
W600xD600xH740mm
0 (Đã VAT)
2450x450x970
0 (Đã VAT)
L1510xW450xH970
0 (Đã VAT)
710x(460-600)x(1130-1190)
0 (Đã VAT)
W710xD620xH(1130-1190)
0 (Đã VAT)
W550xD540xH720mm
0 (Đã VAT)
W1800 x D668 x H1000 mm
0 (Đã VAT)
W3000 x D688 x H400-800mm
0 (Đã VAT)
W2600 x D688 x H800 mm.
0 (Đã VAT)
W1800 x D688 x H400-800mm
0 (Đã VAT)
W1250 X D688 X H400-800
0 (Đã VAT)
1230x680x800mm
0 (Đã VAT)
1800x680x800mm
0 (Đã VAT)
2390x680x800mm
0 (Đã VAT)
W410 x D450 x H405mm
0 (Đã VAT)
W420 x D460 x H305 mm
0 (Đã VAT)
W410 x D410 x H170mm
0 (Đã VAT)
Nội Thất Khu Công Cộng