Bán hàng: 0904 990 378 0918748338
Danh mục
Hãng
Giá
W1.150xD725xH 550 – 760mm.
2.552.000 (Đã VAT)
W800xD695xH550 – 760mm
2.233.000 (Đã VAT)
W1.150xD725xH 550 – 760mm.
2.810.500 (Đã VAT)
W800xD695x H550 – 760mm
2.491.500 (Đã VAT)
W800 x D500 x H550-760 mm
1.100.000 (Đã VAT)
W1200 x D450 x H720 mm
1.045.000 (Đã VAT)
W650xD450xH720
770.000 (Đã VAT)
W910 x D480 x H730mm
0 (Đã VAT)
Bàn: 700x450x(670-750)
0 (Đã VAT)
(W)585xD405x(H)200mm.
0 (Đã VAT)
400x(350x440)x(701-791)mm
0 (Đã VAT)
1200x900x610
0 (Đã VAT)
1200x900x650
0 (Đã VAT)
Bàn:700x450x(670-750)
0 (Đã VAT)
1200x500x630mm
0 (Đã VAT)
1200x500x690mm
0 (Đã VAT)
400x360x410/690mm(hàng đặt)
0 (Đã VAT)
415x455x900mm(hàng đặt)
0 (Đã VAT)
330x310x340/570mm(hàng đặt)
0 (Đã VAT)
800x500x(580-732) Ghế: 400x440x(340-430)
0 (Đã VAT)
W1200xD500xH570
0 (Đã VAT)
1200x900x750 mm
0 (Đã VAT)
W800xD500xH680
0 (Đã VAT)
W1000 x D600 x H1030mm
0 (Đã VAT)
W700xD450xH748 G: W345xD410xH695
0 (Đã VAT)
B:700x500x(590-680)
0 (Đã VAT)
W600 x D600 x H610.
0 (Đã VAT)
W600 x D600 x H700.
0 (Đã VAT)