Bán hàng: 0904 990 378 0918748338
Danh mục
Hãng
Giá
W465 x D620 x H1310 mm
4.169.000 (Đã VAT)
W1.150xD725xH 550 – 760mm.
2.552.000 (Đã VAT)
W800xD695xH550 – 760mm
2.233.000 (Đã VAT)
W1.150xD725xH 550 – 760mm.
2.810.500 (Đã VAT)
W800xD695x H550 – 760mm
2.491.500 (Đã VAT)
W800 x D500 x H550-760 mm
1.100.000 (Đã VAT)
W1200 x D450 x H720 mm
1.045.000 (Đã VAT)
W650xD450xH720
770.000 (Đã VAT)
W800xD600xH1200mm
3.151.500 (Đã VAT)
W800xD600xH1100
2.898.500 (Đã VAT)
W600 x D610 x H860 mm
0 (Đã VAT)
W1200 x D600 x H750 mm
0 (Đã VAT)
W1400 x D600 x H750 mm
2.299.000 (Đã VAT)
W1400 x D600 x H750mm
2.178.000 (Đã VAT)
W1200 x D600 x H750 mm
2.018.500 (Đã VAT)
W1200xD500xH750mm
2.139.500 (Đã VAT)
Rộng 475 x Sâu 585 x Cao 850 mm
0 (Đã VAT)
W1200 x D500 x H750mm
0 (Đã VAT)
W1200 x D500 x H750 mm
0 (Đã VAT)
450x450x1000mm
0 (Đã VAT)
450x450x940
0 (Đã VAT)
550x460x1000 mm
0 (Đã VAT)
550x450x1000 mm
0 (Đã VAT)
W600 x D450 x H1000mm
0 (Đã VAT)
450x450x940mm
0 (Đã VAT)
W450 x D590 x H955mm
685.300 (Đã VAT)
480 X 490 X 760mm
634.700 (Đã VAT)
W640 x D610 x H1015 mm
0 (Đã VAT)
W640 x D580 x H950 mm
0 (Đã VAT)
W685 x D610 x H1015 mm
0 (Đã VAT)