Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W800 x D420 x H1840mm
1.551.000 (Đã VAT)
W800 x D420 x H1840mm
1.628.000 (Đã VAT)
W1200 x D420 x H1840mm
2.200.000 (Đã VAT)
810x400x2100mm
2.255.000 (Đã VAT)
600x400x750mm
1.045.000 (Đã VAT)
1200x350x1120
1.694.000 (Đã VAT)
W900 x D450 x H500mm
297.000 (Đã VAT)
900 x 450 x 500
357.500 (Đã VAT)
W585 x D405 x H200 mm
154.000 (Đã VAT)
Gía trên bao gôm 1 bàn 2 ghế
489.500 (Đã VAT)
W550 x D525 x H845mm
407.000 (Đã VAT)
W2450 X D450 X H930
1.925.000 (Đã VAT)
W2450 X D450 X H805
1.540.000 (Đã VAT)
W2450 x D450 x H970mm
2.071.300 (Đã VAT)
W550 x D460 x H1000
3.096.500 (Đã VAT)
600x450x1000mm
1.881.000 (Đã VAT)
2004x396x835mm
1.644.500 (Đã VAT)
W2020 x D430 x H740mm
1.276.000 (Đã VAT)
W2020 X D430 X H740
1.122.000 (Đã VAT)
1504x396x835mm
1.361.800 (Đã VAT)
W2000 X D450 X H970
1.754.500 (Đã VAT)
1510x450x970mm
1.437.700 (Đã VAT)
Ø275 x 440
143.000 (Đã VAT)
Ø320x452
422.400 (Đã VAT)
515x450x920mm
759.000 (Đã VAT)
550 x 470 x 835 mm
489.500 (Đã VAT)
550 x 475 x835 mm.
599.500 (Đã VAT)
440 x 495 x 975 mm
445.500 (Đã VAT)
W440 x D490 x H1010mm
429.000 (Đã VAT)
W450 x D490 x H950mm
346.500 (Đã VAT)