Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W1400 x D1200 x H750 mm
1.864.500 (Đã VAT)
W1450 x D950 x H750 mm
2.915.000 (Đã VAT)
W1800 x D1200 x H750 mm
1.658.800 (Đã VAT)
W1600 x D1200 x H750 mm
1.540.000 (Đã VAT)
W1400 x D1200 x H750 mm
1.376.100 (Đã VAT)