Bán hàng: 0904 990 378 024 6660 3838
SẢN PHẨM CHÍNH
MỚI
W860 x D930 x H(1295-1350) mm
18.348.000 (Đã VAT)
MỚI
W2900 x D1730 x H(680-880) mm
22.330.000 (Đã VAT)
W1800 x D900 x H760 mm
3.630.000 (Đã VAT)
MỚI
W1800 x D800 x H750 mm
2.849.000 (Đã VAT)
MỚI
W2700 x D2005 x H760 mm
9.130.000 (Đã VAT)
W2400 x D1050 x H760.
17.435.000 (Đã VAT)
W560 x D540 x H(900÷ 1025) mm
627.000 (Đã VAT)
W545 x D530 x H910-1135mm
869.000 (Đã VAT)
MỚI
W1600 x D700 x H750 mm
2.398.000 (Đã VAT)
W1200 x D700 x H750 mm
1.474.000 (Đã VAT)
1200x420x1989
5.500.000 (Đã VAT)
W800 x D400 x H1960 mm
2.805.000 (Đã VAT)
1200x800
0 (Đã VAT)
800 x 1200
0 (Đã VAT)
120x80 cm
0 (Đã VAT)
4000x1200cm
0 (Đã VAT)
W1600 x H1200 mm
0 (Đã VAT)
Rộng 502 x Sâu 560 x Cao 696mm
7.513.000 (Đã VAT)
Rộng 502 x Sâu 560 x Cao 696mm
6.985.000 (Đã VAT)
W481 x D560 x H677 mm
5.170.000 (Đã VAT)
W482 x D432 x H380mm
3.410.000 (Đã VAT)
W410 x D310 x H350mm
4.840.000 (Đã VAT)
W404 x D468 x H522 mm
17.490.000 (Đã VAT)
1.027.400 (Đã VAT)
Vách dày 60mm tính theo m2
1.320.000 (Đã VAT)
Tính theo m2
1.276.000 (Đã VAT)
tính theo m2
979.000 (Đã VAT)
tính theo m2
1.023.000 (Đã VAT)
tính theo m2
473.000 (Đã VAT)

SẢN PHẨM ĐƯỢC ƯA CHUỘNG
MỚI
W420 x D540 x H(735-860) mm
528.000 (Đã VAT)
MỚI
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
5.357.000 (Đã VAT)
MỚI
W860 x D930 x H(1295-1350) mm
18.348.000 (Đã VAT)
MỚI
W1600 x D700 x H750 mm
2.398.000 (Đã VAT)
MỚI
W2900 x D1730 x H(680-880) mm
22.330.000 (Đã VAT)
MỚI
W412 x D363 x H360mm
5.610.000 (Đã VAT)
MỚI
W1350 x D500 x H1950 mm
5.929.000 (Đã VAT)
MỚI
W1270 x D550 x H1950 mm
6.490.000 (Đã VAT)
MỚI
W585 x D680 x H(1180÷1260)m
1.848.000 (Đã VAT)
MỚI
W630 x D660 x H(1215÷1295) mm
2.409.000 (Đã VAT)
MỚI
W620 x D695 x H(1185-1265) mm
2.414.500 (Đã VAT)
MỚI
W660 x D620-1450 x H1120-1200 mm
2.662.000 (Đã VAT)
MỚI
W915 x D450 x 1830 mm
3.058.000 (Đã VAT)
MỚI
W1800 x D900 x H760 mm
5.067.700 (Đã VAT)
MỚI
W3000 X D2000 X H760 (mm)
10.978.000 (Đã VAT)
MỚI
W420 x D540 x H(735-860) mm
528.000 (Đã VAT)
W560 x D540 x H(900÷ 1025) mm
627.000 (Đã VAT)
W545 x D530 x H910-1135mm
869.000 (Đã VAT)
MỚI
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
5.357.000 (Đã VAT)
W690xD(780-1140)xH(1190-1245)
6.776.000 (Đã VAT)
W1200 x D700 x H750 mm
1.474.000 (Đã VAT)
MỚI
W2900 x D1730 x H(680-880) mm
22.330.000 (Đã VAT)
MỚI
W1350 x D500 x H1950 mm
5.929.000 (Đã VAT)
MỚI
W585 x D680 x H(1180÷1260)m
1.848.000 (Đã VAT)
MỚI
W630 x D660 x H(1215÷1295) mm
2.409.000 (Đã VAT)
MỚI
W620 x D695 x H(1185-1265) mm
2.414.500 (Đã VAT)
MỚI
W660 x D620-1450 x H1120-1200 mm
2.662.000 (Đã VAT)
1100 x 730 x 1270
2.211.000 (Đã VAT)
W1000 x D450 x H1830mm
3.036.000 (Đã VAT)
W1350 x D450 x H1830 mm
5.093.000 (Đã VAT)
W560 x D540 x H(900÷ 1025) mm
627.000 (Đã VAT)
MỚI
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
5.357.000 (Đã VAT)
W1000 x D450 x H1830mm
3.036.000 (Đã VAT)
W1350 x D450 x H1830 mm
5.093.000 (Đã VAT)
W1000 x D450 x H1830 mm
3.927.000 (Đã VAT)
W1800xD900xH750mm
2.827.000 (Đã VAT)
MỚI
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
5.357.000 (Đã VAT)
MỚI
W860 x D930 x H(1295-1350) mm
18.348.000 (Đã VAT)
MỚI
W1600 x D700 x H750 mm
2.398.000 (Đã VAT)
W690xD(780-1140)xH(1190-1245)
6.776.000 (Đã VAT)
W1200 x D700 x H750 mm
1.474.000 (Đã VAT)
MỚI
W2900 x D1730 x H(680-880) mm
22.330.000 (Đã VAT)
MỚI
W1270 x D550 x H1950 mm
6.490.000 (Đã VAT)
MỚI
W585 x D680 x H(1180÷1260)m
1.848.000 (Đã VAT)
MỚI
W660 x D620-1450 x H1120-1200 mm
2.662.000 (Đã VAT)
Tin tức
Ý kiến khách hàng
© Được thiết kế và bản quyền 2018 bởi Thietkewebsitevn.net