Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
SẢN PHẨM CHÍNH
MỚI
W860 x D930 x H(1295-1350) mm
15.169.000 (Đã VAT)
MỚI
W2900 x D1730 x H(680-880) mm
22.330.000 (Đã VAT)
W1800 x D900 x H760 mm
3.520.000 (Đã VAT)
MỚI
W1800 x D800 x H750 mm
2.310.000 (Đã VAT)
MỚI
W2700 x D2005 x H760 mm
8.108.100 (Đã VAT)
W2400 x D1050 x H760.
15.186.600 (Đã VAT)
W560 x D540 x H(900÷ 1025) mm
506.000 (Đã VAT)
W545 x D530 x H910-1135mm
704.000 (Đã VAT)
MỚI
W1600 x D700 x H750 mm
1.948.100 (Đã VAT)
W1200 x D700 x H750 mm
1.232.000 (Đã VAT)
1200x420x1989
4.622.200 (Đã VAT)
W800 x D400 x H1960 mm
2.420.000 (Đã VAT)
1200x800
1.078.000 (Đã VAT)
800 x 1200
880.000 (Đã VAT)
120x80 cm
1.045.000 (Đã VAT)
4000x1200cm
3.300.000 (Đã VAT)
W1600 x H1200 mm
1.056.000 (Đã VAT)
50x70cm
385.000 (Đã VAT)
Rộng 528 x Sâu 508 x Cao 780mm
6.193.000 (Đã VAT)
Rộng 528 x Sâu 508 x Cao 780mm
5.775.000 (Đã VAT)
W481 x D560 x H677 mm
4.400.000 (Đã VAT)
W482 x D432 x H380mm
2.728.000 (Đã VAT)
W410 x D310 x H350mm
4.840.000 (Đã VAT)
W404 x D468 x H522 mm
14.245.000 (Đã VAT)
902.000 (Đã VAT)
Vách dày 60mm tính theo m2
1.320.000 (Đã VAT)
Tính theo m2
1.067.000 (Đã VAT)
tính theo m2
825.000 (Đã VAT)
tính theo m2
880.000 (Đã VAT)
tính theo m2
440.000 (Đã VAT)

SẢN PHẨM ĐƯỢC ƯA CHUỘNG
MỚI
W420 x D540 x H(735-860) mm
423.500 (Đã VAT)
MỚI
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
4.499.000 (Đã VAT)
MỚI
W860 x D930 x H(1295-1350) mm
15.169.000 (Đã VAT)
MỚI
W1600 x D700 x H750 mm
1.948.100 (Đã VAT)
MỚI
W2900 x D1730 x H(680-880) mm
22.330.000 (Đã VAT)
MỚI
W412 x D363 x H360mm
4.510.000 (Đã VAT)
MỚI
W1350 x D500 x H1950 mm
4.565.000 (Đã VAT)
MỚI
W1270 x D550 x H1950 mm
4.895.000 (Đã VAT)
MỚI
W585 x D680 x H(1180÷1260)m
1.501.500 (Đã VAT)
MỚI
W630 x D660 x H(1215÷1295) mm
1.892.000 (Đã VAT)
MỚI
W620 x D695 x H(1185-1265) mm
2.414.500 (Đã VAT)
MỚI
W660 x D620-1450 x H1120-1200 mm
2.172.500 (Đã VAT)
MỚI
W915 x D450 x 1830 mm
2.365.000 (Đã VAT)
MỚI
W1800 x D900 x H760 mm
4.554.000 (Đã VAT)
MỚI
W3000 X D2000 X H760 (mm)
10.010.000 (Đã VAT)
MỚI
W420 x D540 x H(735-860) mm
423.500 (Đã VAT)
W560 x D540 x H(900÷ 1025) mm
506.000 (Đã VAT)
W545 x D530 x H910-1135mm
704.000 (Đã VAT)
MỚI
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
4.499.000 (Đã VAT)
W690xD(780-1140)xH(1190-1245)
5.599.000 (Đã VAT)
W1200 x D700 x H750 mm
1.232.000 (Đã VAT)
MỚI
W2900 x D1730 x H(680-880) mm
22.330.000 (Đã VAT)
MỚI
W1350 x D500 x H1950 mm
4.565.000 (Đã VAT)
MỚI
W585 x D680 x H(1180÷1260)m
1.501.500 (Đã VAT)
MỚI
W630 x D660 x H(1215÷1295) mm
1.892.000 (Đã VAT)
MỚI
W620 x D695 x H(1185-1265) mm
2.414.500 (Đã VAT)
MỚI
W660 x D620-1450 x H1120-1200 mm
2.172.500 (Đã VAT)
1100 x 730 x 1270
1.738.000 (Đã VAT)
W1000 x D450 x H1830mm
2.420.000 (Đã VAT)
W1350 x D450 x H1830 mm
3.674.000 (Đã VAT)
W560 x D540 x H(900÷ 1025) mm
506.000 (Đã VAT)
MỚI
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
4.499.000 (Đã VAT)
W1000 x D450 x H1830mm
2.420.000 (Đã VAT)
W1350 x D450 x H1830 mm
3.674.000 (Đã VAT)
W1000 x D450 x H1830 mm
3.003.000 (Đã VAT)
W1800xD900xH750mm
2.739.000 (Đã VAT)
MỚI
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
4.499.000 (Đã VAT)
MỚI
W860 x D930 x H(1295-1350) mm
15.169.000 (Đã VAT)
MỚI
W1600 x D700 x H750 mm
1.948.100 (Đã VAT)
W690xD(780-1140)xH(1190-1245)
5.599.000 (Đã VAT)
W1200 x D700 x H750 mm
1.232.000 (Đã VAT)
MỚI
W2900 x D1730 x H(680-880) mm
22.330.000 (Đã VAT)
MỚI
W1270 x D550 x H1950 mm
4.895.000 (Đã VAT)
MỚI
W585 x D680 x H(1180÷1260)m
1.501.500 (Đã VAT)
MỚI
W660 x D620-1450 x H1120-1200 mm
2.172.500 (Đã VAT)
Tin tức
Ý kiến khách hàng