Sắp xếp theo    
 
 
 
Ghế lưng trung chân nhựa Hòa Phát GL206
W620 x D630 x H(1050 ÷1175) mm
Chưa VAT: 1.135.000
Có VAT 10%: 1.248.500
Ghế lưng trung chân mạ Hòa Phát GL206M
W620 x D630 x H(1050 ÷1175) mm
Chưa VAT: 1.270.000
Có VAT 10%: 1.397.000
GL113 chân nhựa - Ghế lưới hòa phát
W545 x D530 x H910-1135mm
Chưa VAT: 625.000
Có VAT 10%: 687.500
GL113 chân mạ - Ghế lưới chân xoay chuyên viên hòa phát
W545 x D530 x H910-1135mm
Chưa VAT: 640.000
Có VAT 10%: 704.000
 
Ghế lưới văn phòng Hòa Phát GL112M
W600 x D520 x H(975-1100) mm
Chưa VAT: 966.000
Có VAT 10%: 1.062.600
GL112 Ghế lưới chuyên viên khung nhựa,đệm tựa bọc vải lưới
W600 x D520 x H975 ÷ 1100mm
Chưa VAT: 905.000
Có VAT 10%: 995.500
Ghế lưới văn phòng Hòa Phát GL110M
W600 x D560x H(925-1050) mm
Chưa VAT: 895.000
Có VAT 10%: 984.500
GL109N ghế chân xoay,đệm lưới hòa phát
W590 x D560 x H(955÷1080) mm
Chưa VAT: 830.000
Có VAT 10%: 913.000
 
GL109M ghế chân xoay mạ,đệm lưới hòa phát
W590 x D560 x H(955÷1080) mm
Chưa VAT: 980.000
Có VAT 10%: 1.078.000
Ghế lưới cao cấp GL214N
W580 x D520 x H(950-1075) mm
Chưa VAT: 960.000
Có VAT 10%: 1.056.000
Ghế xoay lưới GL214M
W580 x D520 x H(950-1075) mm
Chưa VAT: 1.150.000
Có VAT 10%: 1.265.000
GL209-NT Ghế lưới nhựa trắng chân mạ hòa phát
W610 x D600 x H1015 ÷ 1140mm
Chưa VAT: 1.155.000
Có VAT 10%: 1.270.500
 
GL209-ND Ghế lưới nhựa đen chân mạ hòa phát
W610 x D600 x H(1015-1140) mm
Chưa VAT: 1.082.000
Có VAT 10%: 1.190.200
GL208-đen ghế chân xoay,đệm lưới hòa phát
W625 x D600x H(995-1120) mm
Chưa VAT: 1.040.000
Có VAT 10%: 1.144.000
Ghế lưới Hòa Phát GL205
W585x D570 x H940 ÷ 1070 mm
Chưa VAT: 1.380.000
Có VAT 10%: 1.518.000
Ghế lưới cao cấp Hòa Phát GL203
W560 x D600 x H(1020÷1100) mm
Chưa VAT: 1.260.000
Có VAT 10%: 1.386.000
 
GL307 ghế xoay lưới Hòa Phát
W685 x D650 x H(1035÷1090) mm
Chưa VAT: 1.380.000
Có VAT 10%: 1.518.000
Ghế lưới cao cấp Hòa Phát GL304
W585 x D680 x H(1180÷1260)m
Chưa VAT: 1.365.000
Có VAT 10%: 1.501.500
GL207 ghế xoay lưới Hòa Phát
W560 x D620 x H930 ÷ 1010 mm
Chưa VAT: 1.270.000
Có VAT 10%: 1.397.000
GX303B-N Ghế xoay văn phòng nội thất 190
650x620x1140/1220 mm
Chưa VAT: 2.230.000
Có VAT 10%: 2.453.000
 
GX303C-N Ghế xoay văn phòng nội thất 190
650x620x960/1040 mm
Chưa VAT: 2.140.000
Có VAT 10%: 2.354.000
Ghế Xoay Văn Phòng P-20MMA
Chưa VAT: 3.043.000
Có VAT 10%: 3.347.300
Mầu lưới HP
Giá: Liên hệ