Sắp xếp theo    
 
 
 
CBCF02-2 Chân bàn cafe đôi, đế bọc inox nội thất 190
700x400x720mm
Chưa VAT: 1.455.000
Có VAT 10%: 1.600.500
CBCF02+MBCF01-70 bàn cafe nội thất 190
700 x 700 x 740mm
Chưa VAT: 1.350.000
Có VAT 10%: 1.485.000
CBCF02+MBCF01-60 bàn cafe nội thất 190
600 x 600 x 740mm
Chưa VAT: 1.250.000
Có VAT 10%: 1.375.000
CBCF03+MBCF01-70 bàn cafe nội thất 190
700 x 700 x 740mm
Chưa VAT: 1.170.000
Có VAT 10%: 1.287.000
 
CBCF03 + MBCF01-60 bàn cafe nội thất 190
W600 x D600 x H1000mm
Chưa VAT: 1.070.000
Có VAT 10%: 1.177.000
CBCF03 chân bàn cafe nội thất 190
430x430x710mm
Chưa VAT: 870.000
Có VAT 10%: 957.000
CBCF02-2 Chân bàn cafe đôi, đế bọc inox nội thất 190
450x450x720mm
Chưa VAT: 1.630.000
Có VAT 10%: 1.793.000
Chân bàn cafe CBCF02
W450xD450xH720
Chưa VAT: 1.050.000
Có VAT 10%: 1.155.000
 
MBCF01-70 mặt bàn cafe nội thất 190 bộ quốc phòng
Ø700x18mm
Chưa VAT: 300.000
Có VAT 10%: 330.000
MBCF01-60 mặt bàn cafe nội thất 190
Ø600x18mm
Chưa VAT: 200.000
Có VAT 10%: 220.000
CBCF04 chân bàn cafe nội thất 190
450x450x675-935mm
Chưa VAT: 640.000
Có VAT 10%: 704.000
Chân bàn cafe CBCF01
W450xD450xH720
Chưa VAT: 181.000
Có VAT 10%: 199.100
 
Chân bàn cafe CBCF 03
W430xD430xH710
Chưa VAT: 907.000
Có VAT 10%: 997.700