Sắp xếp theo    
 
 
 
Vách ngăn di động Nỉ
m2
Chưa VAT: 2.400.000
Có VAT 10%: 2.640.000
Vách ngăn di động Veneer
m2
Chưa VAT: 2.900.000
Có VAT 10%: 3.190.000
Vách ngăn di động gỗ MFC
M2
Chưa VAT: 2.400.000
Có VAT 10%: 2.640.000
Vách ngăn nỉ kính
m2
Chưa VAT: 690.000
Có VAT 10%: 759.000