Sắp xếp theo    
 
 
 
Bàn họp chân chữ U BHU24
2400X1200X750
Chưa VAT: 2.200.000
Có VAT 10%: 2.420.000
Bàn họp chân sắt hộp BHT24
2400X1200X750
Chưa VAT: 2.200.000
Có VAT 10%: 2.420.000
Bàn họp chân sắt BHS24
2400X1200X750
Chưa VAT: 2.200.000
Có VAT 10%: 2.420.000