Sắp xếp theo    
 
 
 
TGS105 giá sách gỗ tự nhiên nội thất hòa phát
W645 x D280 x H1550mm
Chưa VAT: 950.000
Có VAT 10%: 1.045.000
TGS104 giá sách gỗ tự nhiên nội thất hòa phát
W645 x D280 x H1230mm
Chưa VAT: 750.000
Có VAT 10%: 825.000
TGS103 giá sách gỗ tự nhiên Hòa Phát
W645 x D280 x H910mm
Chưa VAT: 550.000
Có VAT 10%: 605.000
SVGS4 (SVBS4)-giá sách gỗ hòa phát
W800 x D500 x H1385mm
Chưa VAT: 925.000
Có VAT 10%: 1.017.500
 
SVGS3 (SVBS3)-giá sách gỗ hòa phát
W800 x D290 x H1280mm
Chưa VAT: 610.000
Có VAT 10%: 671.000
Giá sách SV/BS1
W800 x D290 x H890 mm
Chưa VAT: 525.000
Có VAT 10%: 577.500
Giá đựng tài liệu Hòa Phát T-GS03
W645 x D280 x H910 mm
Chưa VAT: 535.000
Có VAT 10%: 588.500
Giá đựng tài liệu Hòa Phát T-GS04
W645 x D280 x H1230 mm
Chưa VAT: 690.000
Có VAT 10%: 759.000
 
Giá sách SV/BS2
W800 x D290 x H1282 mm
Chưa VAT: 788.000
Có VAT 10%: 866.800
Giá sách SV/BS3
W800 x D290 x H1282 mm
Chưa VAT: 610.000
Có VAT 10%: 671.000
Giá sách SV/BS4
W800 x D290 x H1836 mm
Chưa VAT: 925.000
Có VAT 10%: 1.017.500