Sắp xếp theo    
 
 
 
Bàn Sofa bọc da 190 BSP06
Φ600x560mm
Chưa VAT: 1.590.000
Có VAT 10%: 1.749.000
Bàn Sofa gỗ công nghiệp 190 BSP07
W1200xD500xH450mm
Chưa VAT: 1.636.000
Có VAT 10%: 1.799.600
Bàn Sofa gỗ công nghiệp 190 BSP08
1100x500x450
Chưa VAT: 1.455.000
Có VAT 10%: 1.600.500
Bộ Sofa bọc da PU 190 SP10
W1650 x D800 x H690mm
Chưa VAT: 12.730.000
Có VAT 10%: 14.003.000
 
Bộ Sofa bọc da PU 190 SP11
W1650 x D800 x H780mm
Chưa VAT: 12.730.000
Có VAT 10%: 14.003.000
Bàn sofa BSP05
Φ600x540mm.
Chưa VAT: 1.545.000
Có VAT 10%: 1.699.500
Bộ sofa SP01
Chưa VAT: 15.000.000
Có VAT 10%: 16.500.000
Bộ sofa SP03
Chưa VAT: 11.700.000
Có VAT 10%: 12.870.000
 
Bộ Sofa văn phòng SP04
Chưa VAT: 12.800.000
Có VAT 10%: 14.080.000
Bộ Sofa SP05
Chưa VAT: 15.000.000
Có VAT 10%: 16.500.000
Bộ Sofa SP06
Chưa VAT: 15.910.000
Có VAT 10%: 17.501.000
Ghế Sofa SP07
W750 x D660 x H730mm
Chưa VAT: 2.365.000
Có VAT 10%: 2.601.500
 
Ghế Sofa SP08
W750 x D830 x H800mm
Chưa VAT: 2.500.000
Có VAT 10%: 2.750.000
Ghế đôn Sofa DSP01
W420 x D420 x H420mm
Chưa VAT: 590.000
Có VAT 10%: 649.000
Bàn SoFa BSP03
W1200xD600xH450mm
Chưa VAT: 1.909.000
Có VAT 10%: 2.099.900
Bàn SoFa BSP03N
W600xD600xH500mm
Chưa VAT: 1.182.000
Có VAT 10%: 1.300.200
 
Bàn SoFa BSP04
W1200xD600xH450mm.
Chưa VAT: 1.410.000
Có VAT 10%: 1.551.000
Bàn SoFa BSP04N
W600xD600xH500mm
Chưa VAT: 1.000.000
Có VAT 10%: 1.100.000
Bàn sofa BSP01 nội thất 190
1200x600x450mm
Chưa VAT: 2.075.000
Có VAT 10%: 2.282.500
Bộ sofa 03 nội thất 190
Chưa VAT: 9.650.000
Có VAT 10%: 10.615.000
 
Bộ sofa 01 nội thất 190
Chưa VAT: 9.000.000
Có VAT 10%: 9.900.000
Bàn sofa BSP02 nội thật 190
600x600x500mm
Chưa VAT: 1.380.000
Có VAT 10%: 1.518.000
Bộ sofa SP01 nội thất 190
Băng dài : W1950xD900xH850mm.Ghế đơn : W980xD900xH850mm.
Chưa VAT: 15.000.000
Có VAT 10%: 16.500.000
Bộ sofa SP03 nội thất 190
Băng dài : W1660xD800xH780mm,Ghế đơn : W760xD800xH780mm.
Chưa VAT: 11.650.000
Có VAT 10%: 12.815.000
 
Bộ sofa SP02 nội thất 190
Băng dài : W2010xD950xH880mm.Ghế đơn : W1000xD950xH880mm.
Chưa VAT: 15.910.000
Có VAT 10%: 17.501.000