Sắp xếp theo    
 
 
 
Bàn giám đốc TH1818DL-R
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 6.040.000
Có VAT 10%: 6.644.000
Bàn giám đốc TH1818DL-L
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 6.040.000
Có VAT 10%: 6.644.000
Bàn giám đốc Fami TV1818DL-L
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5.800.000
Có VAT 10%: 6.380.000
Bàn làm việc chân sắt TH1414SL1-L
W1400 x D1400 x H750 mm.
Chưa VAT: 3.045.000
Có VAT 10%: 3.349.500
 
Bàn làm việc chân sắt TH1414SL1-R
W1400 x D1400 x H750 mm
Chưa VAT: 3.045.000
Có VAT 10%: 3.349.500
Bàn làm việc chân sắt TH1414SL-R
W1400 x D1400 x H750 mm.
Chưa VAT: 2.580.000
Có VAT 10%: 2.838.000
Bàn làm việc chân sắt TH1212S
W1200 x D1200 x H750 mm.
Chưa VAT: 2.580.000
Có VAT 10%: 2.838.000
Bàn làm việc chân sắt TH1414SL-L
W1400 x D1400 x H750 mm
Chưa VAT: 2.580.000
Có VAT 10%: 2.838.000
 
Bàn làm việc chân sắt TH1608S
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 2.030.000
Có VAT 10%: 2.233.000
Bàn làm việc chân sắt TH1607S
W1600 x D700 x H750 mm.
Chưa VAT: 1.940.000
Có VAT 10%: 2.134.000
Bàn làm việc chân sắt TH1407S
W1400 x DD700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.850.000
Có VAT 10%: 2.035.000
Bàn làm việc chân sắt TH1207S
W1200 x 700 x H750 mm.
Chưa VAT: 1.750.000
Có VAT 10%: 1.925.000
 
Bàn làm việc chân sắt TH1206S
W1200 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 1.680.000
Có VAT 10%: 1.848.000
Bàn chân sắt FAMI TV1414SL1-L
W1400 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 2.720.000
Có VAT 10%: 2.992.000
Bàn chân sắt FAMI TV1414SL1R
W1400 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 2.720.000
Có VAT 10%: 2.992.000
Bàn chân sắt FAMI TV1414SL-R
W1400 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 2.290.000
Có VAT 10%: 2.519.000
 
Bàn chân sắt FAMI TV1414SL-L
W1400 x D1400 xH750 mm
Chưa VAT: 2.290.000
Có VAT 10%: 2.519.000
Bàn đôi chân sắt TV1212S
W1200 x D1200 x H750 mm
Chưa VAT: 2.205.000
Có VAT 10%: 2.425.500
Bàn chân sắt FAMI TV1608S
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.840.000
Có VAT 10%: 2.024.000
Bàn chân sắt FAMI TV1607S
W1600 xD 700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.730.000
Có VAT 10%: 1.903.000
 
Bàn chân sắt FAMI TV1407S
Rộng1400 xSâu 700 xCao 750 mm
Chưa VAT: 1.680.000
Có VAT 10%: 1.848.000
Bàn chân sắt TV1207S
Rộng1200 xSâu700 xCao750 mm
Chưa VAT: 1.575.000
Có VAT 10%: 1.732.500
Bàn chân sắt TV1206S
Rộng1200 xSâu600 xCao750 mm
Chưa VAT: 1.470.000
Có VAT 10%: 1.617.000
Bàn lượn chân sắt FAMI OV1414SL1-R
Rộng1400 xsâu1400 xCao750 mm
Chưa VAT: 2.520.000
Có VAT 10%: 2.772.000
 
Bàn lượn chân sắt FAMI OV1414SL1-L
Rộng1400 xSâu1400xCao750 mm
Chưa VAT: 2.520.000
Có VAT 10%: 2.772.000
Bàn chân sắt đôi OV1212S
Rộng1200xSâu1200xCao750 mm
Chưa VAT: 1.700.000
Có VAT 10%: 1.870.000
Bàn chân sắt FAMI OV1608S
Rộng1600xSâu800xCao750 mm
Chưa VAT: 1.575.000
Có VAT 10%: 1.732.500
Bàn chân sắt FAMI OV1607S
Rộng1600xSâu700xCao750 mm
Chưa VAT: 1.470.000
Có VAT 10%: 1.617.000
 
Bàn chân sắt FAMI OV1407S
Rộng1400 xSâu700 xCao750 mm
Chưa VAT: 1.365.000
Có VAT 10%: 1.501.500
Bàn chân sắt OV1207S
Rộng1200xSâu700xCao750 mm
Chưa VAT: 1.260.000
Có VAT 10%: 1.386.000
Bàn chân sắt FAMI OV1206S
Rộng1200xSâu600xCao750 mm
Chưa VAT: 1.150.000
Có VAT 10%: 1.265.000
Bàn làm viêc lượn phải RH1414SL1-R
Rộng1400xSâu1400xCao750 mm
Chưa VAT: 2.890.000
Có VAT 10%: 3.179.000
 
Tổng số 72.  [1] | 2 | 3   Trang sau