Sắp xếp theo    
 
 
 
Bàn họp Fami CM3800H
W3800 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 7.790.000
Có VAT 10%: 8.569.000
Bàn họp tròn Fami CR1060H
1000x1000x750mm
Chưa VAT: 1.405.000
Có VAT 10%: 1.545.500
TV2412M-M Bàn họp chân sắt Fami
2400x1200x750
Chưa VAT: 3.780.000
Có VAT 10%: 4.158.000
TH2412M-M Bàn họp chân sắt Fami
2400x1200x750
Chưa VAT: 4.095.000
Có VAT 10%: 4.504.500
 
OV2412M-M Bàn họp chân ovan Fami
2400x1200x750
Chưa VAT: 3.360.000
Có VAT 10%: 3.696.000
OV2412M-L Bàn họp chân sắt Fami
2400x1200x750
Chưa VAT: 3.675.000
Có VAT 10%: 4.042.500
CM4900H-PO bàn họp fami
W4900 x D1900 x H750
Chưa VAT: 11.640.000
Có VAT 10%: 12.804.000
Bàn họp Fami CM2600H
W2600 x D1400x H750
Chưa VAT: 5.440.000
Có VAT 10%: 5.984.000
 
Bàn họp Fami CM2400H
W2400 x D1200x H750 mm
Chưa VAT: 4.210.000
Có VAT 10%: 4.631.000
Bàn họp Fami CM1820H
W1820 x D920 x H750
Chưa VAT: 1.860.000
Có VAT 10%: 2.046.000
Bàn họp Ovan Fami CO2800H
2800x1200x750
Chưa VAT: 3.825.000
Có VAT 10%: 4.207.500
Bàn họp Fami CM3800H
W3800 x D1400 x H750.
Chưa VAT: 7.790.000
Có VAT 10%: 8.569.000
 
Bàn họp Fami CM2400H
2400x1200x750
Chưa VAT: 4.210.000
Có VAT 10%: 4.631.000