Sắp xếp theo    
 
 
 
Ghế xoay 190 GX207M
590x570x(1080/1140)
Chưa VAT: 1.900.000
Có VAT 10%: 2.090.000
GX19A-HK Ghế xoay văn phòng lưng trung
600 X 550 X 960/1060mm
Chưa VAT: 2.182.000
Có VAT 10%: 2.400.200
GX401A-HK
W580 x D590 x H920--1020mm
Chưa VAT: 1.650.000
Có VAT 10%: 1.815.000
GX401A-N
W580 x D590 x H920--1020mm
Chưa VAT: 1.510.000
Có VAT 10%: 1.661.000
 
GX401B-HK Ghế xoay lưng lưới
W580xD590xH920-1020mm.
Chưa VAT: 1.682.000
Có VAT 10%: 1.850.200
Ghế xoay GX401B-N(S3)
W580xD590xH920-1020mm.
Chưa VAT: 1.545.000
Có VAT 10%: 1.699.500
Ghế GT09
W460xD550xH880 mm
Chưa VAT: 655.000
Có VAT 10%: 720.500
Ghế xoay 190 GX207S
590x570x(1080/1140)
Chưa VAT: 1.673.000
Có VAT 10%: 1.840.300
 
GX303C-HK  Ghế xoay văn phòng nội thất 190
650x620x960/1040 mm
Chưa VAT: 2.270.000
Có VAT 10%: 2.497.000
GX303B-HK  Ghế xoay văn phòng nội thất 190
650x620x1140/1220
Chưa VAT: 2.360.000
Có VAT 10%: 2.596.000
GX407M. Ghế lãnh đạo 190
610x710x1220/1280
Chưa VAT: 3.000.000
Có VAT 10%: 3.300.000
GX19A-M Ghế xoay văn phòng lưng trung
600 X 550 X 960/1060mm
Chưa VAT: 2.136.000
Có VAT 10%: 2.349.600
 
Ghế xoay 190 GX05
W600xD610xH(880-1000)mm
Chưa VAT: 685.000
Có VAT 10%: 753.500
GX301B-M Ghế xoay văn phòng nội thất 190
660x570x(980-1080 ) mm
Chưa VAT: 1.272.000
Có VAT 10%: 1.399.200
GX301A-N Ghế xoay văn phòng lưng nhựa chân sao nhựa
610x570x(965-1060) mm
Chưa VAT: 1.136.000
Có VAT 10%: 1.249.600
Ghế xoay 190 GX11L-M
W710xD700xH(1050-1150)mm
Chưa VAT: 1.500.000
Có VAT 10%: 1.650.000
 
ghế da giám đốc 190 chân xoay mạ GX11L-N
630 x 580 x 1110-1210mm
Chưa VAT: 1.364.000
Có VAT 10%: 1.500.400
GX307-N đen (S3) Ghế xoay lưng lưới có đệm đầu
W620xD650xH1150-1235mm
Chưa VAT: 1.545.000
Có VAT 10%: 1.699.500
GX307-N cam (S3) Ghế xoay lưng lưới có đệm đầu
W620xD650xH1150-1235mm
Chưa VAT: 1.545.000
Có VAT 10%: 1.699.500
GX307-HK đen (S5) Ghế xoay lưng lưới
W620xD650xH1150-1235mm
Chưa VAT: 1.680.000
Có VAT 10%: 1.848.000
 
GX307-HK cam (S5) Ghế xoay lưng lưới
W620xD650xH1150-1235mm
Chưa VAT: 1.680.000
Có VAT 10%: 1.848.000
GX306-N Ghế xoay lưng lưới
W600xD600xH890-1010mm
Chưa VAT: 1.270.000
Có VAT 10%: 1.397.000
GX306-M Ghế xoay lưng lưới
W600xD600xH890-1010mm
Chưa VAT: 1.410.000
Có VAT 10%: 1.551.000
GX206B-L Ghế xoay VIP lưng lưới, tay chân hợp kim nhôm
W650xD670xH(1120-1240)mm
Chưa VAT: 4.455.000
Có VAT 10%: 4.900.500
 
GX304T-N(S3) Ghế xoay lưới văn phòng nội thất 190
620x620x(1000-1085 ) mm
Chưa VAT: 2.500.000
Có VAT 10%: 2.750.000
GX304T-HK(S5)Ghế xoay lưới nội thất 190
620x620x(1000-1085 ) mm
Chưa VAT: 2.636.000
Có VAT 10%: 2.899.600
GX304-HK(S5) nội thất 190
620x620x(1000-1085 ) mm
Chưa VAT: 2.500.000
Có VAT 10%: 2.750.000
GX304-N(S3) Ghế xoay văn phòng nội thất 190
620x620x(1000-1085 ) mm
Chưa VAT: 2.364.000
Có VAT 10%: 2.600.400
 
GX302-M Ghế xoay văn phòng nội thất 190
560x560x(920-1010 )mm
Chưa VAT: 1.172.000
Có VAT 10%: 1.289.200
GX302-N Ghế xoay văn phòng nội thất 190
560x560x(920-1010 ) mm
Chưa VAT: 1.036.000
Có VAT 10%: 1.139.600
GX301B-N Ghế xoay văn phòng lưng nhựa nội thất 190
660x570x(980-1080 ) mm
Chưa VAT: 1.136.000
Có VAT 10%: 1.249.600
GX301A-M Ghế xoay nôi thất 190
610x570x(965-1060) mm
Chưa VAT: 1.272.000
Có VAT 10%: 1.399.200
 
Tổng số 71.  [1] | 2 | 3   Trang sau