Sắp xếp theo    
 
 
 
NTH4315 bàn họp gỗ newtren cao cấp
W4300 x D1500 x H750mm
Chưa VAT: 8.000.000
Có VAT 10%: 8.800.000
Bàn họp Hòa Phát Newtrend NTH1000
Ø1000 x H750 mm
Chưa VAT: 1.250.000
Có VAT 10%: 1.375.000
Bàn họp Hòa Phát Newtrend NTH2010
W2000 x D1000 x H750 mm
Chưa VAT: 1.700.000
Có VAT 10%: 1.870.000
NT4150 bàn họp newtren cao cấp hòa phát
W4500 x D1500 x H750mm
Chưa VAT: 7.391.000
Có VAT 10%: 8.130.100
 
Bàn tròn Hòa Phát NTR1000K
W1000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.180.000
Có VAT 10%: 1.298.000
Bàn họp Hòa Phát NTBH2010K
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.580.000
Có VAT 10%: 1.738.000