Sắp xếp theo    
 
 
 
Ghế xoay Hòa Phát SG1425H
W590 x D590 x H(955÷1080) mm
Chưa VAT: 850.000
Có VAT 10%: 935.000
Ghế xoay văn phòng SG502N
W600 x D520 x H975 - 1100mm
Chưa VAT: 945.000
Có VAT 10%: 1.039.500
Ghế xoay văn phòng SG502M
W600 x D520 x H(975-1100) mm
Chưa VAT: 1.010.000
Có VAT 10%: 1.111.000
SG811 ghế xoay trưởng phòng hòa phát
W610 x D610 x H(1010÷1135)mm
Chưa VAT: 945.000
Có VAT 10%: 1.039.500
 
Ghế xoay lưng trung Hòa Phát SG721
W600 x D680 x H990-1020 mm
Chưa VAT: 950.000
Có VAT 10%: 1.045.000
Ghế lưng trung Hòa Phát SG712
W585 x D630 x H(985÷1110) mm
Chưa VAT: 805.000
Có VAT 10%: 885.500
Ghế lưng trung Hòa Phát SG711
W610 x D650 x H950 -1080mm
Chưa VAT: 950.000
Có VAT 10%: 1.045.000
Ghế xoay Hòa Phát SG710
W560 x D640 x H(980÷1105) mm
Chưa VAT: 840.000
Có VAT 10%: 924.000
 
Ghế lưng trung Hòa Phát SG601
W585 x D630 x H(1000÷1125) mm
Chưa VAT: 935.000
Có VAT 10%: 1.028.500
Ghế lưng trung Hòa Phát SG301
W620 x D660 x H995 ÷ 1120 mm
Chưa VAT: 971.000
Có VAT 10%: 1.068.100
Ghế lưng trung Hòa Phát SG225
W580 x D610 x H(1000÷1125) mm
Chưa VAT: 805.000
Có VAT 10%: 885.500
Ghế lưng trung Hòa Phát SG302GE
W560 x D630 x H950 ÷ 1080 mm
Chưa VAT: 732.000
Có VAT 10%: 805.200
 
Ghế lưng trung Hòa Phát G225H
W584 x D640 x H985 -1115 mm
Chưa VAT: 783.000
Có VAT 10%: 861.300
Ghế lưng trung Hòa Phát G711H
W610 x D650 x H950 -1080mm
Chưa VAT: 937.000
Có VAT 10%: 1.030.700
Ghế lưng trung Hòa Phát G712H
W630 x D620 x H990 -1120 mm
Chưa VAT: 822.000
Có VAT 10%: 904.200
Ghế lưng trung Hòa Phát G714H
W600 x D580 x H890-1020 mm
Chưa VAT: 771.000
Có VAT 10%: 848.100
 
Ghế lưng trung Hòa Phát G721H
W600 x D680 x H990-1020 mm
Chưa VAT: 908.000
Có VAT 10%: 998.800
Ghế lưng trung Hòa Phát G811H
W620 x D660 x H990-1120mm
Chưa VAT: 1.245.000
Có VAT 10%: 1.369.500