Sắp xếp theo    
 
 
 
Bàn họp cao cấp ATH5115
W5100 x D1500 x H750mm
Chưa VAT: 7.300.000
Có VAT 10%: 8.030.000
Bàn họp cao cấp ATH4016
W4000 x D1600 x H750mm
Chưa VAT: 6.200.000
Có VAT 10%: 6.820.000
ATH4812CN bàn họp gỗ công nghiệp athena
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.550.000
Có VAT 10%: 3.905.000
ATH4812OV bàn họp gỗ athena
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.550.000
Có VAT 10%: 3.905.000
 
Bàn họp Athena ATH4012CN
W4000 x D1200 x H750mm.
Chưa VAT: 3.100.000
Có VAT 10%: 3.410.000
Bàn họp Hòa Phát ATH4012OV
W4000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.100.000
Có VAT 10%: 3.410.000
Bàn họp Hòa Phát ATH3612OV
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.950.000
Có VAT 10%: 3.245.000
Bàn họp Athena ATH3612CN
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.950.000
Có VAT 10%: 3.245.000
 
Bàn họp Athena ATH3012CN
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.750.000
Có VAT 10%: 3.025.000
Bàn họp Hòa Phát ATH3012OV
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.750.000
Có VAT 10%: 3.025.000
ATH2812CN bàn họp gỗ công nghiệp athena
W2800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.350.000
Có VAT 10%: 2.585.000
ATH2812OV bàn họp gỗ công nghiệp athena
W2800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.350.000
Có VAT 10%: 2.585.000
 
ATH2412CN bàn họp gỗ công nghiệp athena
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.960.000
Có VAT 10%: 2.156.000
ATH2412OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.850.000
Có VAT 10%: 2.035.000
ATH2010CN bàn họp nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.500.000
Có VAT 10%: 1.650.000
ATH2010OV bàn họp nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.500.000
Có VAT 10%: 1.650.000
 
ATH1810OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.350.000
Có VAT 10%: 1.485.000
ATH1810CN bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.350.000
Có VAT 10%: 1.485.000
ATH1200 bàn họp nội thất hòa phát
Ø1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.050.000
Có VAT 10%: 1.155.000
ATH1000 bàn họp nội thất hòa phát
Ø1000 x H750mm
Chưa VAT: 800.000
Có VAT 10%: 880.000