Sắp xếp theo    
 
 
 
Bàn họp Hòa Phát HPH4515
W4500 x D15000 x H750 mm
Chưa VAT: 6.000.000
Có VAT 10%: 6.600.000
Bàn họp Hòa Phát HPH4812CN
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.450.000
Có VAT 10%: 3.795.000
Bàn họp Hòa Phát HPH4812OV
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.450.000
Có VAT 10%: 3.795.000
Bàn họp Hòa Phát HPH4012CN
W4000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.150.000
Có VAT 10%: 3.465.000
 
Bàn họp Hòa Phát HPH4012OV
W4000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.150.000
Có VAT 10%: 3.465.000
Bàn họp Hòa Phát HPH3612CN
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.650.000
Có VAT 10%: 2.915.000
Bàn họp Hòa Phát HPH3612OV
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.650.000
Có VAT 10%: 2.915.000
Bàn họp Hòa Phát HPH3012CN
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.250.000
Có VAT 10%: 2.475.000
 
Bàn họp Hòa Phát HPH3012OV
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.250.000
Có VAT 10%: 2.475.000
Bàn họp Hòa Phát HPH2812CN
W2800 x D1200 x H750 mm
Chưa VAT: 2.050.000
Có VAT 10%: 2.255.000
Bàn họp Hòa Phát HPH2812OV
W2800 x D1200 x H750 mm
Chưa VAT: 2.050.000
Có VAT 10%: 2.255.000
Bàn họp Hòa Phát HPH2412CN
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.600.000
Có VAT 10%: 1.760.000
 
Bàn họp Hòa Phát HPH2412OV
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.600.000
Có VAT 10%: 1.760.000
Bàn họp Hòa Phát HPH2010CN
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.400.000
Có VAT 10%: 1.540.000
Bàn họp Hòa Phát HPH2010OV
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.400.000
Có VAT 10%: 1.540.000
Bàn họp Hòa Phát HPH1810OV
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.150.000
Có VAT 10%: 1.265.000
 
Bàn họp Hòa Phát HPH1810CN
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.150.000
Có VAT 10%: 1.265.000