Sắp xếp theo    
 
 
 
Tủ tài liệu 3 buồng AT1960-3BK
W1200 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 2.700.000
Có VAT 10%: 2.970.000
Tủ tài liệu AT1960-3B
W1200 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 2.650.000
Có VAT 10%: 2.915.000
AT1960-4B Tủ tài liệu 4 buồng
W1590 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 4.120.000
Có VAT 10%: 4.532.000
AT1960-3G4DTủ văn phòng 3 buồng gỗ Melamine
W1200 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 2.800.000
Có VAT 10%: 3.080.000
 
Tủ tài liệu AT1960KG
W800 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 1.700.000
Có VAT 10%: 1.870.000
AT1960G Tủ văn phòng gỗ Melamine
W800 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 1.650.000
Có VAT 10%: 1.815.000
AT1960D Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát Athena
W800 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 1.720.000
Có VAT 10%: 1.892.000
AT1260D Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC
W800 x D400 x H1260 mm
Chưa VAT: 1.090.000
Có VAT 10%: 1.199.000
 
AT1260SD Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC
W800 x D400 x H1260 mm
Chưa VAT: 1.050.000
Có VAT 10%: 1.155.000
AT1260 Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC
W800 x D400 x H1260 mm
Chưa VAT: 780.000
Có VAT 10%: 858.000
AT880D Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC
W800 x D400 x H880 mm
Chưa VAT: 880.000
Có VAT 10%: 968.000
AT880SD Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC
W800 x D400 x H880 mm
Chưa VAT: 720.000
Có VAT 10%: 792.000
 
AT880 Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC
W800 x D400 x H880 mm
Chưa VAT: 560.000
Có VAT 10%: 616.000