Sắp xếp theo    
 
 

Nội thất Fami chính hãng

 
Bàn chân sắt FAMI TV1414SL-L
W1400 x D1400 xH750 mm
Chưa VAT: 2.290.000
Có VAT 10%: 2.519.000
Bàn đôi chân sắt TV1212S
W1200 x D1200 x H750 mm
Chưa VAT: 2.205.000
Có VAT 10%: 2.425.500
Bàn chân sắt FAMI TV1608S
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.840.000
Có VAT 10%: 2.024.000
Bàn chân sắt FAMI TV1607S
W1600 xD 700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.730.000
Có VAT 10%: 1.903.000
 
Bàn chân sắt FAMI TV1407S
Rộng1400 xSâu 700 xCao 750 mm
Chưa VAT: 1.680.000
Có VAT 10%: 1.848.000
Bàn chân sắt TV1207S
Rộng1200 xSâu700 xCao750 mm
Chưa VAT: 1.575.000
Có VAT 10%: 1.732.500
Bàn chân sắt TV1206S
Rộng1200 xSâu600 xCao750 mm
Chưa VAT: 1.470.000
Có VAT 10%: 1.617.000
Bàn lượn chân sắt FAMI OV1414SL1-R
Rộng1400 xsâu1400 xCao750 mm
Chưa VAT: 2.520.000
Có VAT 10%: 2.772.000
 
Bàn lượn chân sắt FAMI OV1414SL1-L
Rộng1400 xSâu1400xCao750 mm
Chưa VAT: 2.520.000
Có VAT 10%: 2.772.000
Bàn chân sắt đôi OV1212S
Rộng1200xSâu1200xCao750 mm
Chưa VAT: 1.700.000
Có VAT 10%: 1.870.000
Bàn chân sắt FAMI OV1608S
Rộng1600xSâu800xCao750 mm
Chưa VAT: 1.575.000
Có VAT 10%: 1.732.500
Bàn chân sắt FAMI OV1607S
Rộng1600xSâu700xCao750 mm
Chưa VAT: 1.470.000
Có VAT 10%: 1.617.000
 
Bàn chân sắt FAMI OV1407S
Rộng1400 xSâu700 xCao750 mm
Chưa VAT: 1.365.000
Có VAT 10%: 1.501.500
Bàn chân sắt OV1207S
Rộng1200xSâu700xCao750 mm
Chưa VAT: 1.260.000
Có VAT 10%: 1.386.000
Bàn chân sắt FAMI OV1206S
Rộng1200xSâu600xCao750 mm
Chưa VAT: 1.150.000
Có VAT 10%: 1.265.000
Bàn làm viêc lượn phải RH1414SL1-R
Rộng1400xSâu1400xCao750 mm
Chưa VAT: 2.890.000
Có VAT 10%: 3.179.000
 
Bàn lượn hộc liền RH1414SL1-L
Rộng1400xSâu1400xCao750 mm
Chưa VAT: 2.890.000
Có VAT 10%: 3.179.000
Bàn chân sắt luợn trái RH1414SL-L
Rộng1400xSâu1400xCao750 mm
Chưa VAT: 2.310.000
Có VAT 10%: 2.541.000
Bàn làm việc chân sắt RH1414SL-R
W1400 x D1400 x H750 mm.
Chưa VAT: 2.310.000
Có VAT 10%: 2.541.000
Bàn làm việc chân sắt RH1212S
W1200 x D1200 x H750 mm
Chưa VAT: 2.310.000
Có VAT 10%: 2.541.000
 
Bàn làm việc chân sắt RH1607S
W1600 x D1400 x H750 mm.
Chưa VAT: 1.835.000
Có VAT 10%: 2.018.500
Bàn làm việc chân sắt RH1407S
W1400 x D700 x H750 mm.
Chưa VAT: 1.730.000
Có VAT 10%: 1.903.000
RH1608S Bàn làm việc chân sắt Fami
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.940.000
Có VAT 10%: 2.134.000
RH1207S bàn làm việc fami Chân sắt
W1200 x D700 x H750 mm.
Chưa VAT: 1.630.000
Có VAT 10%: 1.793.000
 
RH1206S Bàn chân sắt FAMI
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.520.000
Có VAT 10%: 1.672.000
SME0905FH. Tủ góc nối Fami
W900XD500XH750
Chưa VAT: 1.200.000
Có VAT 10%: 1.320.000
SME0705FH Tủ nối FAMI
W700 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.150.000
Có VAT 10%: 1.265.000
RV1414SL-L bàn làm việc fami
W1400 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 2.100.000
Có VAT 10%: 2.310.000
 
RV1414SL-R bàn làm việc fami
W1400 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 2.100.000
Có VAT 10%: 2.310.000
RV1414SL1-L bàn làm việc fami lượn trái
W1400 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 2.730.000
Có VAT 10%: 3.003.000
RV1414SL1-R bàn làm việc fami chân sắt
W1400 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 2.730.000
Có VAT 10%: 3.003.000
RV1212S Bàn chân sắt FAMI
W1200 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.100.000
Có VAT 10%: 2.310.000
 
Tổng số 358. Trang trước 1 | 2 | 3 | 4 | [5] | 6 | 7 | 8 | ... | 12   Trang sau