Sắp xếp theo    
 
 

Nội thất Fami chính hãng

 
FM-068# ghế lưới chân xoay fami
560x500x900
Chưa VAT: 850.000
Có VAT 10%: 935.000
SME7130H  tủ gỗ laminate nội thất fami
800x420x1224mm
Chưa VAT: 1.140.000
Có VAT 10%: 1.254.000
Vách Ngăn gỗ Fami C32VK-1
Tính theo m2
Chưa VAT: 922.000
Có VAT 10%: 1.014.200
Vách Ngăn gỗ Vinyl Fami C32VV
tính theo m2
Chưa VAT: 675.000
Có VAT 10%: 742.500
 
Bàn làm việc hộc rời Fami CD1200H
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.120.000
Có VAT 10%: 1.232.000
Tủ tài liệu Fami SM7530H
W800 x D420 x H1224
Chưa VAT: 1.770.000
Có VAT 10%: 1.947.000
Tủ trung cánh lửng Fami SM7130FH
Rộng 800 x Sâu 420 x Cao 1223 mm
Chưa VAT: 1.650.000
Có VAT 10%: 1.815.000
Tủ trung không cánh Fami SM7030FH
Rộng 800 x Sâu 420 x Cao 1223 mm
Chưa VAT: 1.110.000
Có VAT 10%: 1.221.000
 
Tủ tài liệu Fami SM9440H
W800 x D420 x H1989
Chưa VAT: 2.860.000
Có VAT 10%: 3.146.000
Tủ tài liệu Fami SM8550H
W1200 x D418 x H1989 .
Chưa VAT: 4.100.000
Có VAT 10%: 4.510.000
SM8120H-DC tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
Rộng 1800 x Sâu 450 x Cao 854 mm
Chưa VAT: 3.545.000
Có VAT 10%: 3.899.500
SM8130H-PO tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
1800x420x1168mm
Chưa VAT: 2.940.000
Có VAT 10%: 3.234.000
 
Tủ tài liệu Fami SM8140H
Rộng 1800 x Sâu 450 x Cao 2021 mm
Chưa VAT: 6.500.000
Có VAT 10%: 7.150.000
Tủ cao cá nhân Fami SM8230R
Rộng 500 x Sâu 420 x Cao 1989 mm
Chưa VAT: 1.750.000
Có VAT 10%: 1.925.000
SM8230L-MB tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
Rộng 800 x Sâu 420 x Cao 1989 mm
Chưa VAT: 1.800.000
Có VAT 10%: 1.980.000
Bàn làm việc Fami SMM1800H
W1820 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 6.198.000
Có VAT 10%: 6.817.800
 
ASM1200H-DC Tủ phụ bàn giám đốc fami
Rộng 1200 x Sâu 450 x Cao 660 mm
Chưa VAT: 1.260.000
Có VAT 10%: 1.386.000
Tủ tài liệu Fami SM8750H
W800 x D420 x H1989
Chưa VAT: 2.990.000
Có VAT 10%: 3.289.000
Bàn làm việc Fami SMM1800H
Rộng 1800 x Sâu 900 x Cao 750 mm
Chưa VAT: 6.198.000
Có VAT 10%: 6.817.800
Bàn phụ giám đốc Fami ACD1200H
Rộng 1200 x Sâu 450 x Cao 690 mm
Chưa VAT: 1.045.000
Có VAT 10%: 1.149.500
 
Bàn chính Fami MCD1800H
Rộng 1800 x Sâu 800 x Cao 750 mm
Chưa VAT: 1.825.000
Có VAT 10%: 2.007.500
Bàn làm việc Fami SMD1800H
W1800 x D800 x H750.
Chưa VAT: 3.650.000
Có VAT 10%: 4.015.000
Bàn làm việc hộc liền Fami CH1200H
Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 750 mm
Chưa VAT: 1.190.000
Có VAT 10%: 1.309.000
Bàn làm việc Fami CF1200H
Rộng 1200 x Sâu 700 x Cao 750 mm
Chưa VAT: 1.591.000
Có VAT 10%: 1.750.100
 
Bàn vi tính CU1400FH
Rộng 1400 x Sâu 700 x Cao 750 mm
Chưa VAT: 2.000.000
Có VAT 10%: 2.200.000
Nhóm bàn làm việc CU Fami CU1200FH
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.890.000
Có VAT 10%: 2.079.000
Bàn học Fami ST12-01H
Rộng 1190 x Sâu 580 x Cao 1430 mm
Chưa VAT: 2.270.000
Có VAT 10%: 2.497.000
Bàn làm việc liền giá sách ST1206
Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 1545 mm
Chưa VAT: 1.700.000
Có VAT 10%: 1.870.000
 
Bàn học Fami ST12H
Rộng 1200 x Sâu 700 x Cao 1800 mm
Chưa VAT: 2.905.000
Có VAT 10%: 3.195.500
CP1800HR-MB Bàn lượn fami
Rộng 1800(600) x Sâu 1200(470) x Cao 750 mm
Chưa VAT: 1.880.000
Có VAT 10%: 2.068.000
CP1800HL-DC bàn làm việc lượn trái nội thất fami
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.880.000
Có VAT 10%: 2.068.000
CP1600HR-PO bàn làm việc fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.775.000
Có VAT 10%: 1.952.500
 
Tổng số 364.  [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | 12   Trang sau