Sắp xếp theo    
 
 
 
sofa góc nỉ 002
Chưa VAT: 3.300.000
Có VAT 10%: 3.630.000
sofa góc bọc da và nỉ 001
Chưa VAT: 3.200.000
Có VAT 10%: 3.520.000
Sofa bọc da 008
1,6m x 2,1m (hoặc Theo yêu cầu)
Chưa VAT: 3.000.000
Có VAT 10%: 3.300.000
Sofa Góc da 072T-1
2.7*1.8*0.85m
Chưa VAT: 11.500.000
Có VAT 10%: 12.650.000
 
SOFA GÓC 008T
KT: 3.1*1.7*0.8m
Chưa VAT: 9.500.000
Có VAT 10%: 10.450.000
SOFA GÓC 007T
KT: 2.5*1.5*0.8m, BÀN 2.900.000
Chưa VAT: 7.900.000
Có VAT 10%: 8.690.000
SOFA GÓC 006T
KT: 2.5*1.5*0.8m
Chưa VAT: 8.500.000
Có VAT 10%: 9.350.000
SOFA 005T
KT: 2.0*0.8*0.4m
Chưa VAT: 6.600.000
Có VAT 10%: 7.260.000
 
SOFA GÓC 004T
KT: 3.1*1.8*0.85m
Chưa VAT: 11.500.000
Có VAT 10%: 12.650.000
SOFA 003 VẢI NHUNG
3.1*2.5*0.8m
Chưa VAT: 10.900.000
Có VAT 10%: 11.990.000
Sofa góc 002LT ĐEN
KT: 2.5*1.5*0.8m
Chưa VAT: 8.100.000
Có VAT 10%: 8.910.000
Sofa góc 001LT
KT: 2.5*1.7*0.8m
Chưa VAT: 8.500.000
Có VAT 10%: 9.350.000
 
Sofa góc 002LP
2.5*1.5*0.8m
Chưa VAT: 8.100.000
Có VAT 10%: 8.910.000