Sắp xếp theo    
 
 
 
T6B thang gấp 6 bậc hòa phát
420 x 1090 x 1770mm
Chưa VAT: 780.000
Có VAT 10%: 858.000
T5B thang gấp 5 bậchòa phát
420 x 940 x 1570
Chưa VAT: 685.000
Có VAT 10%: 753.500
T4B thang gấp 4 bậchòa phát
W420 x D820 x H1340 mm
Chưa VAT: 570.000
Có VAT 10%: 627.000
T3B thang gấp 3 bậchòa phát
W420 x D630 x H1080 mm
Chưa VAT: 500.000
Có VAT 10%: 550.000
 
Mắc áo Hòa Phát MA06
Ø460 x H1735 mm
Chưa VAT: 360.000
Có VAT 10%: 396.000
Mắc áo khung Inox MA05
Ø460 x H1755 mm
Chưa VAT: 550.000
Có VAT 10%: 605.000
Mắc áo Hòa Phát MA04
Ø620 x H1800 mm
Chưa VAT: 356.000
Có VAT 10%: 391.600
Mắc áo Hòa Phát MA02
Ø620 x H1800 mm
Chưa VAT: 350.000
Có VAT 10%: 385.000
 
Cầu là gấp chân sơn CL02S
W310 x D1200 x H(680-780) mm
Chưa VAT: 260.000
Có VAT 10%: 286.000
Cầu là gấp chân mạ CL02M
W310 x D1200 x H(680-780) mm
Chưa VAT: 320.000
Có VAT 10%: 352.000
Cầu là gấp Hòa Phát CL01S
W310 x D1000 x H(700-830) mm
Chưa VAT: 260.000
Có VAT 10%: 286.000
Cầu là gấp Hòa Phát CL01M
W310 x D1000 x H(700-830) mm
Chưa VAT: 310.000
Có VAT 10%: 341.000
 
Tủ quần áo TA3B3N
W1600 x D550 x H2000 (mm)
Chưa VAT: 4.850.000
Có VAT 10%: 5.335.000
GPD01I Giá phơi đồ gấp gọn, chất liệu Inox
W1700 x D600 x h 1150mm
Chưa VAT: 690.000
Có VAT 10%: 759.000
TH-01-05 thang 5 bậc nội thất xuân hòa
935x490x1590
Chưa VAT: 680.000
Có VAT 10%: 748.000
TH-01-04 thang 4 bậc nội thất xuân hòa
780x450x1330mm
Chưa VAT: 550.000
Có VAT 10%: 605.000
 
TH-01-03 thang 3 bậc nội thất xuân hòa
620x450x1100mm
Chưa VAT: 470.000
Có VAT 10%: 517.000
CL-01a (Gấp gọn)
Dài: 100 cm x Rộng:30,5 cm x Cao: 25 cm )
Chưa VAT: 395.000
Có VAT 10%: 434.500
KTV108 kệ để tivi hòa phát
W1600 x D500 x H500mm
Chưa VAT: 2.600.000
Có VAT 10%: 2.860.000
KTV107 kệ để tivi hòa phát
W1200 x D500 x H500mm
Chưa VAT: 1.800.000
Có VAT 10%: 1.980.000
 
Mắc áo inox Hòa Phát MA05
Chưa VAT: 470.000
Có VAT 10%: 517.000
Gian phơi đôi Hòa Phát GTD02
W1180 x D400 x H1100---1600mm
Chưa VAT: 610.000
Có VAT 10%: 671.000