Sắp xếp theo    
 
 
 
Ghế phòng chức năng GCN102T
Ø550 x H(725-845) mm
Chưa VAT: 605.000
Có VAT 10%: 665.500
Ghế phòng chức năng GCN102M
Ø550 x H(460-580) mm
Chưa VAT: 530.000
Có VAT 10%: 583.000
Ghế phòng chức năng GCN102S
Ø550 x H(460-580) mm
Chưa VAT: 440.000
Có VAT 10%: 484.000
Ghế phòng chức năng GCN101S
Ø450 x H(460-580) mm
Chưa VAT: 380.000
Có VAT 10%: 418.000
 
Ghế phòng chức năng GCN101
Ø450 x H(460-580) mm
Chưa VAT: 450.000
Có VAT 10%: 495.000
GTN101 ghế thí nghiệm nội thất hòa phát
Φ355x550mm
Chưa VAT: 195.000
Có VAT 10%: 214.500
 GTN102 ghế thí nghiệm nội thất hòa phát
W450 x D450 x H450mm
Chưa VAT: 155.000
Có VAT 10%: 170.500
Bàn học tiếng anh Hòa Phát BH101
1200x500x1200mm
Chưa VAT: 1.030.000
Có VAT 10%: 1.133.000
 
Bàn thí nghiệm hóa sinh Hòa Phát BTN102
W1950 x D1200 x H1650 mm
Chưa VAT: 7.150.000
Có VAT 10%: 7.865.000
Bàn thí nghiệm vật lý Hòa Phát BTN101
W1400 x D700 x H1350 mm
Chưa VAT: 2.195.000
Có VAT 10%: 2.414.500
Bàn máy tính dùng trong phòng máy BM101
W1400 x D1000 x H750 mm
Chưa VAT: 1.480.000
Có VAT 10%: 1.628.000
Giá sách Hòa Phát BTV101
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.520.000
Có VAT 10%: 2.772.000