Sắp xếp theo    
 
 
 
GPC05N-3 ghế phòng chờ hoà phát 3 chỗ
W1555 x D(640-850) x H860 mm.
Chưa VAT: 3.210.000
Có VAT 10%: 3.531.000
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05N-2
W1055 x D(640-850) x H860 mm.
Chưa VAT: 2.150.000
Có VAT 10%: 2.365.000
GPC05N-1 ghế phòng chờ hoà phát 1 chỗ
W540 x D(640-850) x H860 mm.
Chưa VAT: 1.100.000
Có VAT 10%: 1.210.000
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05D-2
W1055 x D(640-850) x H860 mm.
Chưa VAT: 2.150.000
Có VAT 10%: 2.365.000
 
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05G-2
W1055xD640-850xH870.
Chưa VAT: 2.150.000
Có VAT 10%: 2.365.000
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05G-3
W1555 x D(640-850) x H860 mm.
Chưa VAT: 3.210.000
Có VAT 10%: 3.531.000
Ghế phòng chờ GPC05G-1
W540 x D(640-850) x H860 mm
Chưa VAT: 1.100.000
Có VAT 10%: 1.210.000
Ghế hội trường gỗ tự nhiên GHT10
W420 x D525 x H950 mm
Chưa VAT: 505.000
Có VAT 10%: 555.500
 
GHT04 ghế họp chân gỗ nội thất hòa phát
W405 x D505 x H1050 mm
Chưa VAT: 485.000
Có VAT 10%: 533.500
Ghế hội trường gỗ tự nhiên GHT02
405 x 500 x 1050
Chưa VAT: 545.000
Có VAT 10%: 599.500
GHT01 ghế hội trường chân gỗ tự nhiên hòa phát
W450 x D540 x H1000 mm
Chưa VAT: 590.000
Có VAT 10%: 649.000
Ghế hội trường Hòa Phát G893
W480 x D535 x H740 mm
Chưa VAT: 405.000
Có VAT 10%: 445.500
 
Ghế hội trường G892
W440 x D520 x H950 mm
Chưa VAT: 325.000
Có VAT 10%: 357.500
Ghế hội trường MC22 ống 25x25
W450 x D530 x H950 mm
Chưa VAT: 440.000
Có VAT 10%: 484.000
Ghế hội trường Hòa Phát MC22 20x20
W440 x D530 x H950 mm
Chưa VAT: 425.000
Có VAT 10%: 467.500
Ghế hội trường MC18 25x25
W450 x D530 x H950 mm
Chưa VAT: 550.000
Có VAT 10%: 605.000
 
Ghế hội trường MC11 25x25
W450 x D540 x H950 mm
Chưa VAT: 565.000
Có VAT 10%: 621.500
Ghế hội trường MC18 20x20
W440 x D530 x H950 mm
Chưa VAT: 530.000
Có VAT 10%: 583.000
Ghế hội trường MC11 20x20
W440 x D530 x H950 mm
Chưa VAT: 545.000
Có VAT 10%: 599.500
Ghế hội trường MC07 25x25
W450 x D530 x H950 mm
Chưa VAT: 435.000
Có VAT 10%: 478.500
 
Ghế hội trường MC07 20x20
W440 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 420.000
Có VAT 10%: 462.000
Ghế hội trường MC05 25x25
W460 x D580 x H1010 mm
Chưa VAT: 335.000
Có VAT 10%: 368.500
Ghế hội trường MC05 20x20
W450 x D570 x H1010mm
Chưa VAT: 315.000
Có VAT 10%: 346.500
Ghế hội trường MC04 25x25
W450 x D540 x H950 mm
Chưa VAT: 441.000
Có VAT 10%: 485.100
 
Ghế hội trường MC04 20x20
W440 x D525 x H950
Chưa VAT: 435.000
Có VAT 10%: 478.500
Ghế hội trường MC02 25x25
W450 x D540 x H950 mm
Chưa VAT: 446.000
Có VAT 10%: 490.600
Ghế hội trường Hòa Phát MC02 ống 20x20
W440 x D525 x H950mm
Chưa VAT: 440.000
Có VAT 10%: 484.000
Ghế hội trường MC01 25x25
W460 x D580 x H1000 mm
Chưa VAT: 415.000
Có VAT 10%: 456.500
 
Ghế hội trường MC01- 20X20
W450 x D570 x H1000 mm
Chưa VAT: 390.000
Có VAT 10%: 429.000
Ghế tĩnh khung thép G07S
W540 x D600 x H770 mm
Chưa VAT: 330.000
Có VAT 10%: 363.000
Ghế hội trường cao cấp TC04B
W650 x D(740-860) x H1000 mm
Chưa VAT: 3.810.000
Có VAT 10%: 4.191.000
Ghế hội trường Hòa Phát TC310B
W630 x D615 x H1050 mm
Chưa VAT: 1.750.000
Có VAT 10%: 1.925.000
 
Tổng số 68.  [1] | 2 | 3   Trang sau