Sắp xếp theo    
 
 
 
Hộc tài liệu Hòa Phát SVM3D
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 590.000
Có VAT 10%: 649.000
Hộc sắt di động HS1D
W420 x D500 x H660 mm
Chưa VAT: 1.210.000
Có VAT 10%: 1.331.000
Hộc tài liệu 4 ngăn SV402
W400 x D450 x H750 mm
Chưa VAT: 750.000
Có VAT 10%: 825.000
Hộc treo HPH1D1O
W396 x D468 x H444 mm
Chưa VAT: 400.000
Có VAT 10%: 440.000
 
Hộc treo 3 ngăn kéo HPH3D
W396 x D468 x H444 mm
Chưa VAT: 420.000
Có VAT 10%: 462.000
Hộc tài liệu Hòa Phát HPH1D1F
W396 x D468 x H444 mm
Chưa VAT: 510.000
Có VAT 10%: 561.000
Hộc tài liệu Hòa Phát HPM1D1F
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 570.000
Có VAT 10%: 627.000
HPM3D Hộc di động 3 ngăn hòa phát
W400 x D480 x H590 mm
Chưa VAT: 520.000
Có VAT 10%: 572.000
 
Hộc treo 2 ngăn SVH1D1F
W396 x D470 x H444 mm
Chưa VAT: 560.000
Có VAT 10%: 616.000
Hộc treo 3 ngăn kéo SVH3D
W396 x D470 x H444 mm
Chưa VAT: 500.000
Có VAT 10%: 550.000
Hộc treo SVH1D1O
W396 x D470 x H444 mm
Chưa VAT: 430.000
Có VAT 10%: 473.000
Hộc di động SVM1D1O
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 530.000
Có VAT 10%: 583.000
 
Hộc Hòa Phát SVM1D1F
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 690.000
Có VAT 10%: 759.000
ATM3D
W400 x D480 x H590 mm
Chưa VAT: 610.000
Có VAT 10%: 671.000
Hộc di động 3 ngăn NTM1D1F
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 850.000
Có VAT 10%: 935.000
NTM3D Hộc di động 3 ngăn hòa phát
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 700.000
Có VAT 10%: 770.000
 
Hộc di động 3 ngăn NTM3D
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 700.000
Có VAT 10%: 770.000
Hộc sắt di động HS2
W396 x D545 x H655 mm
Chưa VAT: 1.320.000
Có VAT 10%: 1.452.000
Hộc di động HRM3D
W400 x D500 x H610mm
Chưa VAT: 850.000
Có VAT 10%: 935.000
Hộc di động 3 ngăn NT-M3D
W400 x D480 x H590mm
Chưa VAT: 825.000
Có VAT 10%: 907.500
 
NTM3F Hộc di động 3 ngăn hòa phát
W400 x D500 x H1030mm
Chưa VAT: 1.322.000
Có VAT 10%: 1.454.200
HS1 hộc di động sắt hòa phát
W396 xD544 x H654mm
Chưa VAT: 1.200.000
Có VAT 10%: 1.320.000
Hộ Hòa Phát SVSH3D
W400 x D510 x H610 mm
Chưa VAT: 670.000
Có VAT 10%: 737.000
Hộc di động Hòa Phát SV/M3D
W400 x D500 x H590 mm
Chưa VAT: 600.000
Có VAT 10%: 660.000
 
Hộc di động Hòa Phát SV/H1D1O
W400 x D500 x H445 mm
Chưa VAT: 410.000
Có VAT 10%: 451.000
Hộc di động Hòa Phát SV/H-3D
W400 x D500 x H445 mm
Chưa VAT: 475.000
Có VAT 10%: 522.500
Hộc di động Hòa Phát SV/H1D1F
W400 x D500 x H445 mm
Chưa VAT: 535.000
Có VAT 10%: 588.500
Hộc tài liệu Hòa Phát HP-H3D
W392 x D510 x H480 mm
Chưa VAT: 515.000
Có VAT 10%: 566.500
 
Hộc treo Hòa Phát HP-H1D10
W392 x D510 x H480 mm
Chưa VAT: 360.000
Có VAT 10%: 396.000