Sắp xếp theo    
 
 
 
Bàn họp sơn PU CT3012H2
W3000 x D1200 x H760 mm
Chưa VAT: 5.680.000
Có VAT 10%: 6.248.000
Bàn họp Hòa Phát sơn PU CT2600
W2600 x D2600 x H760 mm
Chưa VAT: 12.500.000
Có VAT 10%: 13.750.000
CT5016H1 bàn họp sơn hòa phát
W5000 x D1600 x H760mm
Chưa VAT: 11.300.000
Có VAT 10%: 12.430.000
Bàn họp Hòa Phát sơn PU CT5022H2R10
W5000 x D2200 x H760 mm
Chưa VAT: 12.500.000
Có VAT 10%: 13.750.000
 
Bàn họp Hòa Phát sơn PU CT5022H1R10
W5000 x D2200 x H760 mm
Chưa VAT: 12.000.000
Có VAT 10%: 13.200.000
Bàn họp Hòa Phát sơn PU CT5022H2R8
W5000 x D2200 x H760 mm
Chưa VAT: 13.500.000
Có VAT 10%: 14.850.000
Bàn họp Hòa Phát sơn PU CT5022H1R8
W5000 x D2200 x H760 mm
Chưa VAT: 12.180.000
Có VAT 10%: 13.398.000
CT4016H2 bàn họp sơn hòa phát
W4000 x D1600 x H760 mm
Chưa VAT: 9.600.000
Có VAT 10%: 10.560.000
 
Bàn họp sơn PU CT3012H1
W3000 x D1200 x H760 mm
Chưa VAT: 5.550.000
Có VAT 10%: 6.105.000
Bàn họp Hòa Phát CT2412H7
W2400 x D1200 x H760 mm
Chưa VAT: 3.800.000
Có VAT 10%: 4.180.000
CT2010H7 bàn họp hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2.990.000
Có VAT 10%: 3.289.000
Bàn họp Hòa Phát CT2412H6
W2400 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 3.800.000
Có VAT 10%: 4.180.000
 
CT2010H6 Bàn họp Hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2.900.000
Có VAT 10%: 3.190.000
Bàn họp Hòa Phát CT2412H5
W2400 x D1200 x H760 mm
Chưa VAT: 3.500.000
Có VAT 10%: 3.850.000
Bàn họp Hòa Phát CT2412H5CN
W2400 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 3.500.000
Có VAT 10%: 3.850.000
CT2010H5-CN bàn họp sơn PU cao cấp chữ nhật
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 2.850.000
Có VAT 10%: 3.135.000
 
Bàn họp Hòa Phát sơn PU CT2010H5
W2000 x D1000 x H760 mm
Chưa VAT: 2.850.000
Có VAT 10%: 3.135.000
Bàn họp Hòa Phát CT2412H2
W2400 x D1200 x H760 mm
Chưa VAT: 3.700.000
Có VAT 10%: 4.070.000
CT2010H2 bàn họp sơn hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 2.900.000
Có VAT 10%: 3.190.000
Bàn họp gỗ sơn PU cao cấp Hòa Phát SCT5522
W5500 x D2200 x D760
Chưa VAT: 18.100.000
Có VAT 10%: 19.910.000