Sắp xếp theo    
 
 
 
DC940H1 Tủ giám đốc hòa phát
W900 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 2.900.000
Có VAT 10%: 3.190.000
DC940H2 tủ sơn cao cấp hòa phát
W900 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 3.540.000
Có VAT 10%: 3.894.000
Tủ gỗ Hòa Phát DC940H5
W900 x D400 x H2000 mm
Chưa VAT: 2.500.000
Có VAT 10%: 2.750.000
Tủ tài liệu Hòa Phát DC1350H3
W1350 x D450 x H2000 mm
Chưa VAT: 4.950.000
Có VAT 10%: 5.445.000
 
Tủ gỗ sơn PU cao cấp Hòa Phát DC1840H1
W1800 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 5.820.000
Có VAT 10%: 6.402.000
Tủ giám đốc Hòa Phát DC1340H1
W1350 x D400 x H2000 mm
Chưa VAT: 4.220.000
Có VAT 10%: 4.642.000
Tủ thấp giám đốc Hòa Phát DC8040H2
W800 x D400 x H1000 mm
Chưa VAT: 1.640.000
Có VAT 10%: 1.804.000
Tủ thấp giám đốc Hòa Phát DC8040H1
W800 x D400 x H800 mm
Chưa VAT: 1.640.000
Có VAT 10%: 1.804.000
 
Tủ tài liệu Hòa Phát DC1350H10
W1350 x D450 x H2000 mm
Chưa VAT: 5.100.000
Có VAT 10%: 5.610.000
Tủ gỗ sơn PU cao cấp Hòa Phát DC1350H1
W1350 x D450 x H2000mm
Chưa VAT: 4.100.000
Có VAT 10%: 4.510.000
Tủ tài liệu Hòa Phát DC1800H6
w1800xD420xH2000
Chưa VAT: 5.800.000
Có VAT 10%: 6.380.000
DC1350H12 tủ giám đốc hòa phát
W1350 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3.450.000
Có VAT 10%: 3.795.000
 
DC940H5 tủ giám đốc hòa phát
W900 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 2.450.000
Có VAT 10%: 2.695.000
DC940H4 tủ giám đốc gỗ nội thất hòa phát
W900 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 2.780.000
Có VAT 10%: 3.058.000
DC940H3 tủ giám đốc gỗ nội thất hòa phát
W900 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3.020.000
Có VAT 10%: 3.322.000
DC2000H9 tủ gỗ MDF phủ sơn PU nội thất hòa phát
W1850 x D460 x H2000mm
Chưa VAT: 6.970.000
Có VAT 10%: 7.667.000
 
Tủ gỗ sơn PU Cao cấp Hòa Phát DC1350H11
W1300 x D500 x H2000mm
Chưa VAT: 4.340.000
Có VAT 10%: 4.774.000
Tủ tài liệu Hòa Phát DC2200H2
W2200 x D530 x H2000 mm
Chưa VAT: 7.300.000
Có VAT 10%: 8.030.000
Tủ tài liệu Hòa Phát DC1850H9
W1850 x D460 x H1875 mm
Chưa VAT: 6.680.000
Có VAT 10%: 7.348.000
Tủ tài liệu Hòa Phát DC1350H5
W1350 x D450 x H2000 mm
Chưa VAT: 4.920.000
Có VAT 10%: 5.412.000
 
Tủ tài liệu Hòa Phát DC2000H5
W2000 x D468 x H1850 mm
Chưa VAT: 5.995.000
Có VAT 10%: 6.594.500