Sắp xếp theo    
 
 
 
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H4
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2.710.000
Có VAT 10%: 2.981.000
Bàn giám đốc gỗ PU cao cấp Hòa Phát DT1890V3
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 4.250.000
Có VAT 10%: 4.675.000
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H27
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3.500.000
Có VAT 10%: 3.850.000
DT1890H24 bàn lãnh đạo hòa phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.240.000
Có VAT 10%: 3.564.000
 
DT1890H43 Bàn giám đốc sơn hòa phát
1800x900x760mm
Chưa VAT: 3.450.000
Có VAT 10%: 3.795.000
Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890H40
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3.950.000
Có VAT 10%: 4.345.000
DT2010H37 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 4.050.000
Có VAT 10%: 4.455.000
Bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H36
W1800 x 900 x 750mm
Chưa VAT: 3.420.000
Có VAT 10%: 3.762.000
 
Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890H35
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3.300.000
Có VAT 10%: 3.630.000
DT2010H26 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3.750.000
Có VAT 10%: 4.125.000
Bàn giám đốc gỗ sơn PU DT1890H26
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3.050.000
Có VAT 10%: 3.355.000
DT2010H25 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3.740.000
Có VAT 10%: 4.114.000
 
DT1890H25 Bàn lãnh đạo Hòa phát
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3.050.000
Có VAT 10%: 3.355.000
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H24
W2000 x D1000 x H760 mm
Chưa VAT: 3.800.000
Có VAT 10%: 4.180.000
DT1890H17 Bàn lãnh đạo mặt lượn cong nội thất hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.450.000
Có VAT 10%: 3.795.000
 DT1890H16 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.200.000
Có VAT 10%: 3.520.000
 
DT1890H15 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.410.000
Có VAT 10%: 3.751.000
 DT1890H14 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.140.000
Có VAT 10%: 3.454.000
DT2010H12 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3.800.000
Có VAT 10%: 4.180.000
DT1890H12 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.190.000
Có VAT 10%: 3.509.000
 
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H5
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3.100.000
Có VAT 10%: 3.410.000
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H4
2000x1000x760mm
Chưa VAT: 3.190.000
Có VAT 10%: 3.509.000
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H3
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3.320.000
Có VAT 10%: 3.652.000
DT1890H3 Bàn giám đốc sơn hòa phát
W1890 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2.700.000
Có VAT 10%: 2.970.000
 
DT1890H2 Bàn lãnh đạo
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2.266.000
Có VAT 10%: 2.492.600
DT1890H1 bàn giám đốc,lãnh đạo,hoà phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.203.000
Có VAT 10%: 3.523.300
DT2010H40 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 4.500.000
Có VAT 10%: 4.950.000
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H37
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3.500.000
Có VAT 10%: 3.850.000
 
DT2010H35 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3.800.000
Có VAT 10%: 4.180.000
Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT3200H1
W3200 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 11.450.000
Có VAT 10%: 12.595.000
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H6
2000x1000x760mm
Chưa VAT: 3.500.000
Có VAT 10%: 3.850.000