Sắp xếp theo    
 
 
 
TB03 bàn ghế ăn gỗ verneer acacia
1600 x 800 x 750mm
Chưa VAT: 1.750.000
Có VAT 10%: 1.925.000
Bàn ăn cao cấp BA124
W(1400-1800) x D900 x H750 mm
Chưa VAT: 5.500.000
Có VAT 10%: 6.050.000
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB21
phi 1400 x 750 (Bàn tròn + 6 ghế)
Chưa VAT: 6.450.000
Có VAT 10%: 7.095.000
 
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB12
1600 x 850 x 750
Chưa VAT: 6.800.000
Có VAT 10%: 7.480.000
TB1018 (TB10) bàn ăn gỗ tự nhiên acacia hòa phát
1800 X 900 X 750mm
Chưa VAT: 2.900.000
Có VAT 10%: 3.190.000
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB06
W1600 x D 800 x H750mm
Chưa VAT: 3.000.000
Có VAT 10%: 3.300.000
 
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB17
W1400 x D800 x H750 mm
Giá: Liên hệ
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB18
W1600 x D800 x H750 mm
Giá: Liên hệ
 
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB19
W1600 x D800 x H750 mm
Giá: Liên hệ
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB20
W1800 x D900 x H750 mm
Giá: Liên hệ
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB22
W1600 x D800 x H750 mm
Giá: Liên hệ