Sắp xếp theo    
 
 
 
Ghế Sân Vận Động SC10
W410 x D450 x H405mm
Chưa VAT: 380.000
Có VAT 10%: 418.000
Ghế Sân Vận Động SC09
W420 x D460 x H305mm
Chưa VAT: 340.000
Có VAT 10%: 374.000
Ghế Sân Vận Động SC08
W410 x D410 x H170mm
Chưa VAT: 280.000
Có VAT 10%: 308.000
Ghế sân vận động SC07T
W465 x D495 x H816
Chưa VAT: 240.000
Có VAT 10%: 264.000
 
SC06T Ghế sân vận động nội thất hòa
W465 x D495 x H815 mm
Chưa VAT: 280.000
Có VAT 10%: 308.000
Ghế sân vận động SC03K
W450 x D410 x H295 mm
Chưa VAT: 210.000
Có VAT 10%: 231.000
Ghế sân vận động SC02T
W465 x D515 x H650 mm
Chưa VAT: 250.000
Có VAT 10%: 275.000
SC06Y (SC06AY) Ghế sân vận động nội thất hòa phát
W445 x D550 x H620 mm
Chưa VAT: 357.000
Có VAT 10%: 392.700