Sắp xếp theo    
 
 
 
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH5115
W5100 x D1500 x H750 mm
Chưa VAT: 6.800.000
Có VAT 10%: 7.480.000
SVH4016 Bàn họp gỗ công nghiệp  Hòa Phát
W4000 x D1600 x H750 mm
Chưa VAT: 6.000.000
Có VAT 10%: 6.600.000
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH4812CN
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.500.000
Có VAT 10%: 3.850.000
SVH4812 OV  bàn họp Hòa Phát
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.500.000
Có VAT 10%: 3.850.000
 
SVH4012CN Bàn họp chữ nhật không đợt hoà phát
W4000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.050.000
Có VAT 10%: 3.355.000
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH4012OV
W4000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.050.000
Có VAT 10%: 3.355.000
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH3612OV
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.900.000
Có VAT 10%: 3.190.000
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH3612CN
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.900.000
Có VAT 10%: 3.190.000
 
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH3012OV
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.700.000
Có VAT 10%: 2.970.000
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH3012CN
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.700.000
Có VAT 10%: 2.970.000
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH2812OV
W2800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.300.000
Có VAT 10%: 2.530.000
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH2812CN
W2800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.300.000
Có VAT 10%: 2.530.000
 
SVH2412CN Bàn họp chữ nhật không đợt hoà phát
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000
Có VAT 10%: 2.090.000
SVH2412OV Bàn họp Hòa Phát hình oval
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.800.000
Có VAT 10%: 1.980.000
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH2010CN
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.500.000
Có VAT 10%: 1.650.000
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH2010OV
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.500.000
Có VAT 10%: 1.650.000
 
Bàn họp Hòa Phát vàng xanh SVH1810CN
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.300.000
Có VAT 10%: 1.430.000
SVH1810OV bàn họp hòa phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.300.000
Có VAT 10%: 1.430.000
Bàn họp mặt tròn SVH1200
Ø1200mm x H750mm
Chưa VAT: 1.000.000
Có VAT 10%: 1.100.000
SVH1000 bàn họp gỗ công nghiệp hòa phát
W1000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 760.000
Có VAT 10%: 836.000
 
Bàn họp Hòa Phát SVR1200
R= 1200mm x H750mm
Chưa VAT: 1.300.000
Có VAT 10%: 1.430.000
Bàn họp Hòa Phát SV/SCT5115
W5100 x D1500 x H750 mm
Chưa VAT: 6.270.000
Có VAT 10%: 6.897.000