Sắp xếp theo    
 
 
 
Bàn sinh viên Hòa Phát BSV101
W1200 x D400 x H750 mm
Giá: Liên hệ
Bộ bàn liền ghế có tựa Hòa Phát BSV103T
W1200 x D940 x H750mm
Chưa VAT: 795.000
Có VAT 10%: 874.500
Bộ bàn liền ghế Hòa Phát BSV102
W1200 x D889 x H750mm
Chưa VAT: 645.000
Có VAT 10%: 709.500
Bàn học sinh Hòa Phát BSV109
W1200 x D1090 x H750mm
Chưa VAT: 805.000
Có VAT 10%: 885.500
 
Bộ bàn liền ghế có tựa Hòa Phát BSV102T
W1200 x D889 x H750mm
Chưa VAT: 720.000
Có VAT 10%: 792.000
Bộ bàn liền ghế Hòa Phát BSV103
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 685.000
Có VAT 10%: 753.500
Bộ bàn liền ghế Hòa Phát BSV105
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 595.000
Có VAT 10%: 654.500
Bộ bàn liền ghế có tựa Hòa Phát BSV105T
W1200 x D890 x H750mm
Chưa VAT: 710.000
Có VAT 10%: 781.000
 
Bộ bàn liền ghế Hòa Phát BSV107
W1200 x D945 x H750mm
Chưa VAT: 625.000
Có VAT 10%: 687.500
Bộ bàn liền ghế có tựa Hòa Phát BSV107T
W1200 x D945 x H750mm
Chưa VAT: 750.000
Có VAT 10%: 825.000
Bộ bàn liền ghế Hòa Phát BSV108
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 580.000
Có VAT 10%: 638.000
Bộ bàn liền ghế có tựa Hòa Phát BSV108
W1200 x D885 x H750mm
Chưa VAT: 685.000
Có VAT 10%: 753.500
 
Bộ bàn liền ghế có tựa Hòa Phát BSV2400
W2400 x D920 x H750mm
Chưa VAT: 1.410.000
Có VAT 10%: 1.551.000