Sắp xếp theo    
 
 
 
Hộc di động sơn PU M1D1O
W420 x D500 x H620 mm
Chưa VAT: 760.000
Có VAT 10%: 836.000
Hộc di động Hòa phát HRM1D1F
W400 x D500 x H612mm
Chưa VAT: 780.000
Có VAT 10%: 858.000
Tủ phụ di động HRTP02BX
W1204 x D456 x H610mm
Chưa VAT: 1.500.000
Có VAT 10%: 1.650.000
Tủ phụ cố định HRTP02
W1204 x D456 x H630mm
Chưa VAT: 1.550.000
Có VAT 10%: 1.705.000
 
Tủ phụ di động HRTP01BX
1204 x D456 x H610mm
Chưa VAT: 1.300.000
Có VAT 10%: 1.430.000
Tủ phụ cố định HRTP01
W1204 x D456 x H630mm
Chưa VAT: 1.350.000
Có VAT 10%: 1.485.000
Tủ phụ di động LUXTP02BX
W1400 x D455 x H610 mm
Chưa VAT: 1.320.000
Có VAT 10%: 1.452.000
TP06H2 tủ phụ gỗ MDF phủ sơn PU nội thất hòa phát
W1200 x D420 x H760mm
Chưa VAT: 1.720.000
Có VAT 10%: 1.892.000
 
Tủ phụ di động TP06H1
W1200 x D420 x H760mm
Chưa VAT: 1.680.000
Có VAT 10%: 1.848.000
Tủ phụ di động Hòa Phát TP05
W1400 x D420 x H760 mm
Chưa VAT: 2.000.000
Có VAT 10%: 2.200.000
Tủ phụ di động TP04
W1400 x D420 x H760 mm
Chưa VAT: 1.830.000
Có VAT 10%: 2.013.000
Tủ phụ di động TP03
W1400 x D420 x H760 mm
Chưa VAT: 2.150.000
Có VAT 10%: 2.365.000
 
Tủ phụ di động TP02
W1400 x D420 x H760 mm
Chưa VAT: 1.950.000
Có VAT 10%: 2.145.000
Tủ phụ TP01
W1400 x D420 x H760 mm
Chưa VAT: 1.820.000
Có VAT 10%: 2.002.000
Tủ phụ Hòa Phát Veneer TPVM3
W1200 x D440 x H660mm
Chưa VAT: 2.050.000
Có VAT 10%: 2.255.000
TPV3 Tủ phụ gỗ verneer Hòa Phát
W1200xD440XH660
Chưa VAT: 2.800.000
Có VAT 10%: 3.080.000
 
Tủ phụ Hòa Phát Veneer TPVM2
W1600 x D500 x H660mm
Chưa VAT: 2.850.000
Có VAT 10%: 3.135.000
TPV2 Tủ phụ gỗ verneer Hòa Phát
1600 x 500 x 660mm
Chưa VAT: 4.350.000
Có VAT 10%: 4.785.000
Tủ phụ Hòa Phát Veneer TPVM1
W1200 x D440 x H660mm
Chưa VAT: 2.030.000
Có VAT 10%: 2.233.000
Tủ phụ di động Hòa Phát TPV1
W1200 x D440 x H660 mm
Chưa VAT: 2.800.000
Có VAT 10%: 3.080.000
 
HRH3D hộc cố định 3 ngăn hoà phát
W400 x D480 x H627 mm
Chưa VAT: 980.000
Có VAT 10%: 1.078.000
Hộc cố định Hòa Phát HRH1D1F
W400 x D480 x H627 mm
Chưa VAT: 860.000
Có VAT 10%: 946.000
Hộc di động LUXM3D
W400 x D480 x H610 mm
Chưa VAT: 785.000
Có VAT 10%: 863.500
Hộc di động Hòa Phát M1D1F
W420 x D500 x H620 mm
Chưa VAT: 900.000
Có VAT 10%: 990.000
 
Hộc di động sơn PU M3D
W420 x D500 x H620 mm
Chưa VAT: 900.000
Có VAT 10%: 990.000
Hộc bàn giám đốc M3DVM2
W420 x D500 x H620 mm
Chưa VAT: 1.135.000
Có VAT 10%: 1.248.500
M3DV2 hộc di động verneer hòa phát
W420 x D500 x H620mm
Chưa VAT: 1.620.000
Có VAT 10%: 1.782.000
Hộc di động 3 ngăn M3DVM1
W420 x D500 x H620 mm
Chưa VAT: 1.050.000
Có VAT 10%: 1.155.000
 
M3DV1 hộc di động verneer hòa phát
W420 x D500 x H620mm
Chưa VAT: 1.350.000
Có VAT 10%: 1.485.000
Hộc tài liệu Veneer M3DVM1
W420 x D500 x H620mm
Chưa VAT: 1.020.000
Có VAT 10%: 1.122.000
Tủ phụ di động TPV11
W1185 x D385 x H660 mm
Chưa VAT: 2.000.000
Có VAT 10%: 2.200.000
Hộc di động Hòa Phát M3DV10
W385 x D485 x H660 mm
Chưa VAT: 936.000
Có VAT 10%: 1.029.600
 
Tổng số 33.  [1] | 2   Trang sau