Sắp xếp theo    
 
 
 
Bàn trưởng phòng Newtrend NTP1800C
W1800 x D850 x H750 mm
Chưa VAT: 4.300.000
Có VAT 10%: 4.730.000
Bàn giám đốc Hòa Phát NTP1890T3
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3.050.000
Có VAT 10%: 3.355.000
Bàn Newtrend NTP1800
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 3.200.000
Có VAT 10%: 3.520.000
Bàn trưởng phòng cao cấp NTP1890T1
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 3.200.000
Có VAT 10%: 3.520.000
 
Bàn Newtrend NTP1880
W1800 x D1700 x H750mm
Chưa VAT: 3.200.000
Có VAT 10%: 3.520.000
NT-1800C mầu L2,M12 bàn làm việc trưởng phòng hoà phát
W1800 x D850 x H750mm
Chưa VAT: 1.830.000
Có VAT 10%: 2.013.000