Sắp xếp theo    
 
 

Tủ để sách Hòa Phát

 
TU118-21D tủ sắt hòa phát
W1185 x D407 x H915 mm
Chưa VAT: 3.250.000
Có VAT 10%: 3.575.000
TU118-12D tủ fie sắt hòa phát
W1185 x D407 x H880 mm
Chưa VAT: 2.900.000
Có VAT 10%: 3.190.000
Tủ tài liệu ghép Hòa Phát TU118-7DB
W1180 x D407 x 915 mm
Chưa VAT: 2.220.000
Có VAT 10%: 2.442.000
Tủ ghép Hòa Phát  TU118-7D
W1185 x D407 x H880 mm
Chưa VAT: 2.450.000
Có VAT 10%: 2.695.000
 
Tủ ghép Hòa Phát TU118-4D
W1185 x D407 x H880 mm
Chưa VAT: 2.250.000
Có VAT 10%: 2.475.000
Tủ ghép Hòa Phát TU88-7DB
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2.120.000
Có VAT 10%: 2.332.000
TU88-4D tủ sắt văn phòng hòa phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2.100.000
Có VAT 10%: 2.310.000
Tủ Ghép Hòa Phát TU118S
W1185 x D407 x H880 mm
Chưa VAT: 1.530.000
Có VAT 10%: 1.683.000
 
Tủ ghép Hòa Phát TU88S
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1.330.000
Có VAT 10%: 1.463.000
Tủ ghép Hòa Phát TU118G
W1185 x D407 x H880 mm
Chưa VAT: 1.580.000
Có VAT 10%: 1.738.000
Tủ ghép TU88G
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1.380.000
Có VAT 10%: 1.518.000
Tủ file tài liệu Hòa Phát TU06BD
W915 x D450 x H915 mm
Chưa VAT: 1.365.000
Có VAT 10%: 1.501.500
 
Tủ file tài liệu Hòa Phát TU06AD
W915 x D450 x H915 mm
Chưa VAT: 1.050.000
Có VAT 10%: 1.155.000
Tủ ghép Hòa Phát TU88-7D
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2.150.000
Có VAT 10%: 2.365.000