Sắp xếp theo    
 
 
 
HRMD09 Modul khung thép ống mặt gỗ công nghiệp Hòa phát
1400x1406x1150mm
Chưa VAT: 4.500.000
Có VAT 10%: 4.950.000
HRMD08 Modul khung thép ống mặt gỗ công nghiệp Hòa phát
2800x1406x1100mm
Chưa VAT: 8.200.000
Có VAT 10%: 9.020.000
HRMD05 hệ thống bàn royal 4 chỗ nội thất hòa phát
W2420 x D1430 x H1150mm
Chưa VAT: 7.150.000
Có VAT 10%: 7.865.000
HRMD04 modun làm việc gỗ royal nội thất hòa phát
W2935 x D2735 x H1150mm
Chưa VAT: 11.700.000
Có VAT 10%: 12.870.000
 
Modul làm việc Hòa Phát HRMD03
W2800 x D1200 x H1150mm
Chưa VAT: 6.450.000
Có VAT 10%: 7.095.000
Modul làm việc Hòa Phát HRMD02
W2820 x D2420 x H1100mm
Chưa VAT: 11.500.000
Có VAT 10%: 12.650.000
Modul làm việc Hòa Phát HR MD01
W2810 x D1420 x H1100mm
Chưa VAT: 10.500.000
Có VAT 10%: 11.550.000
 
Bàn làm việc Modul 4 chỗ Hòa Phát HR-MD05
2420x1230x1150
Chưa VAT: 6.829.000
Có VAT 10%: 7.511.900