Sắp xếp theo    
 
 
 
SV180HL  Bàn làm việc hộc liền
W1800xD800xH750
Chưa VAT: 1.500.000
Có VAT 10%: 1.650.000
SV160HL bàn làm việc hòa phát
W1600xD800xH750
Chưa VAT: 1.250.000
Có VAT 10%: 1.375.000
SV150HL bàn làm việc hòa phát hộc liền
W1500xD700xH750
Chưa VAT: 1.190.000
Có VAT 10%: 1.309.000
SV140HL bàn làm việcHộc liền Hòa Phát
W1400xD700XH750
Chưa VAT: 1.030.000
Có VAT 10%: 1.133.000
 
Bàn làm việc hộc liền SV140SHL
W1400 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 1.000.000
Có VAT 10%: 1.100.000
SV120SHL Bàn làm việc hòa phát hộc liền
W1200xD600xH750
Chưa VAT: 820.000
Có VAT 10%: 902.000
SV120HL Bàn Hòa phát hộc liền
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 950.000
Có VAT 10%: 1.045.000
Bàn làm việc Hòa Phát SV140HL3D
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.400.000
Có VAT 10%: 1.540.000
 
Bàn làm việc Hòa Phát SV140HL3C
W1400 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.300.000
Có VAT 10%: 1.430.000
Bàn làm việc Hòa Phát SV120HL3C
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.150.000
Có VAT 10%: 1.265.000
SVL14 bàn làm việc lượn phải hoà phát
W1400xD1200xH750
Chưa VAT: 1.220.000
Có VAT 10%: 1.342.000
Bàn phụ Hòa Phát SVG101
W1000 x D450 x H680 mm
Chưa VAT: 400.000
Có VAT 10%: 440.000
 
SVG100 Bàn phụ có hộc
W1000 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 670.000
Có VAT 10%: 737.000
SV120SHL3DF bàn máy tính 3 ngăn kéo
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.280.000
Có VAT 10%: 1.408.000
SV120SHL3D bàn hộc liền 3 ngăn kéo
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.200.000
Có VAT 10%: 1.320.000
SV100HLbàn làm việc hòa phát mầu vàng xanh
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 800.000
Có VAT 10%: 880.000
 
Bàn làm việc Hòa Phát SV1886
W1800 x D860 x H750 mm
Chưa VAT: 1.380.000
Có VAT 10%: 1.518.000
Bàn làm việc cạnh bàn lượn Hòa Phát SV1686
W1600xD860xH750
Chưa VAT: 1.200.000
Có VAT 10%: 1.320.000
Bàn làm việc Hòa Phát SV180
W1800xD800xH750
Chưa VAT: 1.260.000
Có VAT 10%: 1.386.000
Bàn làm việc Hòa Phát SV160
W1600xD700xH750
Chưa VAT: 1.000.000
Có VAT 10%: 1.100.000
 
Bàn làm việc Hòa Phát SV150
W1500xD700xH750
Chưa VAT: 950.000
Có VAT 10%: 1.045.000
Bàn làm việc Hòa Phát SV140
W1400xD700XH750
Chưa VAT: 770.000
Có VAT 10%: 847.000
SV140S Bàn làm việc Hòa Phát
1400x600x750
Chưa VAT: 750.000
Có VAT 10%: 825.000
SV120 bàn làm việc Hòa phát
W1200xD700xH750
Chưa VAT: 670.000
Có VAT 10%: 737.000
 
SV120S  bàn Hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 600.000
Có VAT 10%: 660.000
SV100 bàn làm việc hòa phát vàng xanh
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 530.000
Có VAT 10%: 583.000
Bàn giám đốc Hòa Phát SVP1890
W1800xD900xH750 đặt hàng
Chưa VAT: 3.550.000
Có VAT 10%: 3.905.000
SVL16 bàn lượn phải vàng xanh không hộc
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.400.000
Có VAT 10%: 1.540.000
 
SVL18 bàn làm việc lượn phải vàng xanh hoà phát
1800 x 1200 x 750mm
Chưa VAT: 1.500.000
Có VAT 10%: 1.650.000
SVL18 bàn lượn trái vàng xanh hòa phát
1800 x 1200 x 750mm
Chưa VAT: 1.500.000
Có VAT 10%: 1.650.000
SVL16 bàn lượn trái vàng xanh
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.380.000
Có VAT 10%: 1.518.000
SVL14 bàn lượn trái vàng xanh hòa phát
1400x1200x750mm
Chưa VAT: 1.220.000
Có VAT 10%: 1.342.000
 
Tổng số 34.  [1] | 2   Trang sau