Sắp xếp theo  
 
 
 
Bàn làm việc Hòa Phát OD1200D
W1200 x D700 x H760 mm
Chưa VAT: 1.600.000
Có VAT 10%: 1.760.000
Bàn nhân viên Hòa Phát OD1200A
W1200 x D700 x H760 mm
Chưa VAT: 1.560.000
Có VAT 10%: 1.716.000
OD1200F bàn làm việc và bàn máy tính gỗ hòa phát
W1200 x D700 x H760mm
Chưa VAT: 1.700.000
Có VAT 10%: 1.870.000
OD1200E bàn máy tính gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W1200 x D700 x H760mm
Chưa VAT: 1.600.000
Có VAT 10%: 1.760.000
 
Bàn làm việc Hòa Phát OD1200C
W1200 x D700 x H760 mm
Chưa VAT: 1.670.000
Có VAT 10%: 1.837.000
Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1600T
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 2.160.000
Có VAT 10%: 2.376.000
ET1600N bàn làm việc gỗ sơn nội thất hoà phát
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 1.880.000
Có VAT 10%: 2.068.000
Bàn trưởng phòng ET1600M
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 1.900.000
Có VAT 10%: 2.090.000
 
Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1600H
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 2.170.000
Có VAT 10%: 2.387.000
Bàn trưởng phòng ET1600F
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 2.300.000
Có VAT 10%: 2.530.000
Bàn trưởng phòng ET1600E
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 3.050.000
Có VAT 10%: 3.355.000
ET1400K Bàn sơn PU
W1400 x D700 x H760mm
Chưa VAT: 2.360.000
Có VAT 10%: 2.596.000
 
Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1400G
W1400 x D700 x H760 mm
Chưa VAT: 2.620.000
Có VAT 10%: 2.882.000
Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1400D
W1400 x D700 x H760 mm
Chưa VAT: 2.000.000
Có VAT 10%: 2.200.000
Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1400C
W1400 x D700 x H760 mm
Chưa VAT: 2.250.000
Có VAT 10%: 2.475.000
ET1400B bàn làm việc trưởng
W1400 x D700 x H760mm
Chưa VAT: 2.200.000
Có VAT 10%: 2.420.000
 
Bàn trưởng phòng ET1400A
W1400 x D700 x H760 mm
Chưa VAT: 2.680.000
Có VAT 10%: 2.948.000
Bàn nhân viên Hòa Phát OD1200B
W1200 x D700 x H760 mm(hàng đặt)
Chưa VAT: 1.590.000
Có VAT 10%: 1.749.000