Sắp xếp theo  
 
 


 
BMT136 bàn máy vi tính khung sắt hòa phát
1100 x 730 x 1270
Chưa VAT: 1.580.000
Có VAT 10%: 1.738.000
BMT05S
W605xD525xH1200
Chưa VAT: 950.000
Có VAT 10%: 1.045.000
BMT11 bàn máy vi tính khung sắt hòa phát
W945 x D550 x H750 mm
Chưa VAT: 930.000
Có VAT 10%: 1.023.000
Bàn vi tính khung sắt Hòa Phát BMT97B
W900 x D575 x H1245 mm
Chưa VAT: 1.300.000
Có VAT 10%: 1.430.000
 
Bàn vi tính khung sắt Hòa Phát BMT97A
W600 x D575 x H1245 mm
Chưa VAT: 900.000
Có VAT 10%: 990.000
Bàn vi tính khung sắt Hòa Phát  BMT46
W1000 x D620 x H1080 mm
Chưa VAT: 1.100.000
Có VAT 10%: 1.210.000
Bàn máy tính khung sắt BMT02
W900 x D605 x H1005 mm
Chưa VAT: 1.000.000
Có VAT 10%: 1.100.000
BMT01 bàn máy vi tính chân sắt mặt gỗ nội thất hòa phát
920x550x1280mm
Chưa VAT: 1.250.000
Có VAT 10%: 1.375.000
 
Bàn vi tính Hòa Phát SD15L
W1196 x D590 x H765 mm
Chưa VAT: 750.000
Có VAT 10%: 825.000
Bàn vi tính Hòa Phát SD15
W1036 x D480 x H765 mm
Chưa VAT: 650.000
Có VAT 10%: 715.000
SD08S Bàn máy tính chân chữ C hòa phát
W838xD480xH765mm
Chưa VAT: 630.000
Có VAT 10%: 693.000
Bàn vi tính Hòa Phát SD08P
W838xD480xH765mm
Chưa VAT: 550.000
Có VAT 10%: 605.000
 
SD01S  mầu vàng nội thất hòa phát
W598xD480xH765
Chưa VAT: 520.000
Có VAT 10%: 572.000
Bàn vi tính Hòa Phát SD01P
W598 x D480 x H765mm
Chưa VAT: 500.000
Có VAT 10%: 550.000
Bàn vi tính Hòa Phát HP204SHL
W1200 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 1.000.000
Có VAT 10%: 1.100.000
Bàn vi tính Hòa Phát HP204HL
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.080.000
Có VAT 10%: 1.188.000
 
Bàn vi tính Hòa Phát HP204
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 970.000
Có VAT 10%: 1.067.000
Bàn vi tính Hòa Phát HP204S
W1200 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 860.000
Có VAT 10%: 946.000
Bàn vi tính Hòa Phát HP202S
W1185 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 860.000
Có VAT 10%: 946.000
Bàn vi tính Hòa Phát HP202
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.000.000
Có VAT 10%: 1.100.000
 
Bàn vi tính Hòa Phát SV204SHL
W1200 x D600x H750 mm
Chưa VAT: 1.175.000
Có VAT 10%: 1.292.500
Bàn vi tính Hòa Phát SV204HL
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.265.000
Có VAT 10%: 1.391.500
Bàn vi tính Hòa Phát SV204
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.100.000
Có VAT 10%: 1.210.000
Bàn vi tính Hòa Phát SV204S
W1200 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 990.000
Có VAT 10%: 1.089.000
 
Bàn vi tính Hòa Phát SV202S
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.080.000
Có VAT 10%: 1.188.000
Bàn vi tính Hòa Phát SV202
W1200 x D750 x H750 mm
Chưa VAT: 1.380.000
Có VAT 10%: 1.518.000
Bàn máy tính Athena AT204HL
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.300.000
Có VAT 10%: 1.430.000
Bàn máy tính Athena AT204SHL
W1200 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 1.230.000
Có VAT 10%: 1.353.000
 
Bàn máy tính Athena AT202S
W1200 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 1.100.000
Có VAT 10%: 1.210.000
AT202 Bàn máy tính gỗ Melamine
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.390.000
Có VAT 10%: 1.529.000
Bàn máy tính NewTrend NTM120
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.700.000
Có VAT 10%: 1.870.000
Bàn máy tính Newtrend NTM120S
W1200 x D600 x 750mm
Chưa VAT: 1.680.000
Có VAT 10%: 1.848.000
 
Tổng số 39.  [1] | 2   Trang sau