Sắp xếp theo  
 
 

Vách ngăn văn phòng

 
Vách ngăn di động Nỉ
m2
Chưa VAT: 2.400.000
Có VAT 10%: 2.640.000
Vách ngăn di động Veneer
m2
Chưa VAT: 2.900.000
Có VAT 10%: 3.190.000
Vách ngăn di động gỗ MFC
M2
Chưa VAT: 2.400.000
Có VAT 10%: 2.640.000
Vách Ngăn gỗ Fami C32VK-1
Tính theo m2
Chưa VAT: 922.000
Có VAT 10%: 1.014.200
 
Vách Ngăn gỗ Vinyl Fami C32VV
tính theo m2
Chưa VAT: 675.000
Có VAT 10%: 742.500
Vách ngăn khung nhôm định hình VN05
tính theo m2
Chưa VAT: 750.000
Có VAT 10%: 825.000
Vách ngăn văn phòng VN04
tính theo m2
Chưa VAT: 850.000
Có VAT 10%: 935.000
Vách ngăn khung nhôm gỗ VN03
tính theo m2
Chưa VAT: 790.000
Có VAT 10%: 869.000
 
Vách ngăn khung nhôm VN03
tính theo m2
Chưa VAT: 720.000
Có VAT 10%: 792.000
Vách ngăn gỗ toàn bộ VN01
tính theo m2
Chưa VAT: 400.000
Có VAT 10%: 440.000
NNK32 vách ngăn khung nhôm bọc nỉ kính
Chưa VAT: 900.000
Có VAT 10%: 990.000
Vách ngăn T3 Vinyl - Kính Fami VK32KT
tính theo m2
Chưa VAT: 970.000
Có VAT 10%: 1.067.000
 
Vách ngăn nỉ T8 NN60KT
vách dày 60mm, tính theo m2
Chưa VAT: 1.020.000
Có VAT 10%: 1.122.000
VVK60Vách ngăn T8 Vinyl - Vinyl - Kính
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 946.000
Có VAT 10%: 1.040.600
VVK60KTVách ngăn T8 Vinyl -Vinyl - Kính
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 1.070.000
Có VAT 10%: 1.177.000
N60KT vách ngăn nội thất fami khung nhôm bọc nỉ
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 945.000
Có VAT 10%: 1.039.500
 
N60 vách ngăn khung nhôm bọc nỉ nội thất fami
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 765.000
Có VAT 10%: 841.500
NN60 vách ngăn khung nhôm bọc nỉ nội thất fami
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 836.000
Có VAT 10%: 919.600
NK60KT vách ngăn khung nhôm bọc nỉ nội thất fami
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 1.070.000
Có VAT 10%: 1.177.000
NK60 vách ngăn khung nhôm bọc nỉ kính nội thất fami
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 885.000
Có VAT 10%: 973.500
 
NNK60KT vách ngăn khung nhôm bọc nỉ kính nội thất fami
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 1.105.000
Có VAT 10%: 1.215.500
NNK60 vách ngăn khung nhôm bọc nỉ kính nội thất fami
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 990.000
Có VAT 10%: 1.089.000
V60KT vách ngăn nội thất fami khung nhôm ốp gỗ
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 925.000
Có VAT 10%: 1.017.500
V60 vách ngăn khung nhôm ốp gỗ nội thất fami
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 830.000
Có VAT 10%: 913.000
 
VV60KT vách ngăn nội thất fami khung nhôm ốp gỗ
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 1.125.000
Có VAT 10%: 1.237.500
VV60 vách ngăn khung nhôm bọc gỗ kính nội thất fami
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 825.000
Có VAT 10%: 907.500
VK60KT vách ngăn nội thất fami khung nhôm bọc gỗ kính
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 1.000.000
Có VAT 10%: 1.100.000
VK60 vách ngăn nội thất fami khung nhôm bọc gỗ kính
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 875.000
Có VAT 10%: 962.500
 
HP04 vách ngăn hòa phát gỗ kính
M2
Chưa VAT: 810.000
Có VAT 10%: 891.000
vách ngăn văn phòng hòa phát MODUN4
m2
Chưa VAT: 720.000
Có VAT 10%: 792.000
Vách vệ sinh Compact HPL 13
Chưa VAT: 946.000
Có VAT 10%: 1.040.600
 
Tổng số 64.  [1] | 2   Trang sau