Sắp xếp theo  
 
 

Ghế gấp văn phòng

 
Ghế gấp liền bàn Chân INOX GG04BI
500x720x880mm
Chưa VAT: 538.000
Có VAT 10%: 591.800
GI-04-01 ghế ăn chân gấp inox nội thất xuân hòa
440x465x995mm
Chưa VAT: 340.000
Có VAT 10%: 374.000
GM-04-01 mạ ghế ăn chân gấp nội thất xuân hòa
W440 x D465 x H995mm
Chưa VAT: 331.000
Có VAT 10%: 364.100
GM-05-00B ghế gấp có bàn nội thất xuân hòa chân mạ
W540 x D460 x H860mm
Chưa VAT: 460.000
Có VAT 10%: 506.000
 
GM-05-00 ghế gấp nội thất xuân hòa chân mạ
W470 x D460 x H860mm
Chưa VAT: 330.000
Có VAT 10%: 363.000
GS-05-00 ghế gấp nội thất xuân hòa chân sơn
W470 x D460 x H860mm
Chưa VAT: 252.000
Có VAT 10%: 277.200
GS-23-00 ghế gấp chân sơn nội thất xuân hòa
400x470x815mm
Chưa VAT: 200.000
Có VAT 10%: 220.000
ghế gấp G137
W440 x D500 x H820 mm
Chưa VAT: 180.000
Có VAT 10%: 198.000
 
G30S chân sơn
W460 x D445 x H855 mm
Chưa VAT: 190.000
Có VAT 10%: 209.000
Ghế gấp chân mạ Hòa Phát G30M
W460 x D445 x H855 mm
Chưa VAT: 235.000
Có VAT 10%: 258.500
Ghế gấp chân sơn Hòa Phát G30S
W460 x D445 x H855 mm
Chưa VAT: 190.000
Có VAT 10%: 209.000
G30I GHẾ GẤP CHÂN INOX
W460 x D445 x H855 mm
Chưa VAT: 256.000
Có VAT 10%: 281.600
 
Ghế gấp chân mạ G17M
W440 x D495 x H990 mm
Chưa VAT: 320.000
Có VAT 10%: 352.000
Ghế gấp Hòa Phát G17S
W440 x D495 x H990 mm
Chưa VAT: 230.000
Có VAT 10%: 253.000
Ghế gấp khung thép mạ G16
W446 x D490 x H830 mm
Chưa VAT: 265.000
Có VAT 10%: 291.500
Ghế gấp khung sơn Hòa Phát G16S
W446 x D490 x H830 mm
Chưa VAT: 226.000
Có VAT 10%: 248.600
 
Ghế gấp Hòa Phát G15M
W440 x D490 x H990 mm
Chưa VAT: 315.000
Có VAT 10%: 346.500
Ghế gấp Hòa Phát G15S
W440 x D490 x H990 mm
Chưa VAT: 225.000
Có VAT 10%: 247.500
Ghế gấp khung thép hòa phát G14
W440 x D520 x H795 mm
Chưa VAT: 245.000
Có VAT 10%: 269.500
Ghế gấp khung thép mạ G14
W440 x D520 x H795 mm
Chưa VAT: 310.000
Có VAT 10%: 341.000
 
Ghế gấp khung inox G11I
W440 x D510 x H810 mm
Chưa VAT: 275.000
Có VAT 10%: 302.500
G11S Ghế gấp khung thép sơn tĩnh điện
W440 x D510 x H810mm
Chưa VAT: 180.000
Có VAT 10%: 198.000
Ghế gấp G11M
W440 x D510 x H810 mm
Chưa VAT: 270.000
Có VAT 10%: 297.000
Ghế gấp Hòa Phát G10
W430 x D490 x H800 mm
Chưa VAT: 230.000
Có VAT 10%: 253.000
 
G09I Ghế gấp khung Inox
W420 x D449 x H960mm
Chưa VAT: 290.000
Có VAT 10%: 319.000
G08 Ghế gấp khung Inox
W400 x D510 xH990mm
Chưa VAT: 290.000
Có VAT 10%: 319.000
Ghế gấp khung Inox G06
W400 x D510 x H990mm
Chưa VAT: 300.000
Có VAT 10%: 330.000
Ghế gấp Hòa Phát G05INOX
W400 x D510 x H990mm
Chưa VAT: 330.000
Có VAT 10%: 363.000
 
Ghế gấp khung thép Hòa Phát G02M
W440 x D500 x H985 mm
Chưa VAT: 330.000
Có VAT 10%: 363.000
Ghế gấp văn phòng G02S
W440 x D500 x H985 mm
Chưa VAT: 235.000
Có VAT 10%: 258.500
Ghế gấp liền bàn G04BS
W545 x D780 x H890 mm
Chưa VAT: 375.000
Có VAT 10%: 412.500
Ghế gấp liền bàn G04BM
W545 x D780 x H890 mm
Chưa VAT: 456.000
Có VAT 10%: 501.600
 
Tổng số 93.  [1] | 2 | 3   Trang sau