Sắp xếp theo  
 
 
 
FM-068# ghế lưới chân xoay fami
560x500x900
Chưa VAT: 850.000
Có VAT 10%: 935.000
Ghế lưng trung chân nhựa Hòa Phát GL206
W620 x D630 x H(1050 ÷1175) mm
Chưa VAT: 1.135.000
Có VAT 10%: 1.248.500
Ghế lưng trung chân mạ Hòa Phát GL206M
W620 x D630 x H(1050 ÷1175) mm
Chưa VAT: 1.270.000
Có VAT 10%: 1.397.000
Ghế lưới Hòa Phát GL101B
590 x D540 x H(925-1050) mm
Chưa VAT: 630.000
Có VAT 10%: 693.000
 
Ghế xoay 190 GX207M
590x570x(1080/1140)
Chưa VAT: 1.900.000
Có VAT 10%: 2.090.000
Ghế lưới GL119N
W570 x D630 x H935-1060 mm
Chưa VAT: 700.000
Có VAT 10%: 770.000
Ghế lưới chân mạ GL119M
W570 x D630 x H(935-1060) mm
Chưa VAT: 780.000
Có VAT 10%: 858.000
ghế lưới GL117N
W560 x D570 x H(985 – 1110) mm
Chưa VAT: 780.000
Có VAT 10%: 858.000
 
ghế lưới GL117M
W560 x D570 x H(955 – 1035) mm
Chưa VAT: 935.000
Có VAT 10%: 1.028.500
GL113 chân nhựa - Ghế lưới hòa phát
W545 x D530 x H910-1135mm
Chưa VAT: 625.000
Có VAT 10%: 687.500
GL113 chân mạ - Ghế lưới chân xoay chuyên viên hòa phát
W545 x D530 x H910-1135mm
Chưa VAT: 640.000
Có VAT 10%: 704.000
Ghế lưới văn phòng Hòa Phát GL112M
W600 x D520 x H(975-1100) mm
Chưa VAT: 966.000
Có VAT 10%: 1.062.600
 
GL112 Ghế lưới chuyên viên khung nhựa,đệm tựa bọc vải lưới
W600 x D520 x H975 ÷ 1100mm
Chưa VAT: 905.000
Có VAT 10%: 995.500
Ghế lưới văn phòng Hòa Phát GL110M
W600 x D560x H(925-1050) mm
Chưa VAT: 895.000
Có VAT 10%: 984.500
GL110 ghế xoay lưới nội thất Hòa Phát
W600 x D560x H(925-1050) mm
Chưa VAT: 745.000
Có VAT 10%: 819.500
GL109N ghế chân xoay,đệm lưới hòa phát
W590 x D560 x H(955÷1080) mm
Chưa VAT: 830.000
Có VAT 10%: 913.000
 
GL109M ghế chân xoay mạ,đệm lưới hòa phát
W590 x D560 x H(955÷1080) mm
Chưa VAT: 980.000
Có VAT 10%: 1.078.000
Ghế xoay lưới Hòa Phát GL106
W610 x D640 x H(815÷940) mm
Chưa VAT: 740.000
Có VAT 10%: 814.000
Ghế lưới cao cấp Hòa Phát GL104
W590 x D580 x H(915÷1040) mm
Chưa VAT: 695.000
Có VAT 10%: 764.500
Ghế lưới văn phòng Hòa Phát GL101
590 x D540 x H(925-1050) mm
Chưa VAT: 670.000
Có VAT 10%: 737.000
 
Ghế lưới cao cấp GL214N
W580 x D520 x H(950-1075) mm
Chưa VAT: 960.000
Có VAT 10%: 1.056.000
Ghế xoay lưới GL214M
W580 x D520 x H(950-1075) mm
Chưa VAT: 1.150.000
Có VAT 10%: 1.265.000
GL209-ND Ghế lưới nhựa đen chân mạ hòa phát
W610 x D600 x H(1015-1140) mm
Chưa VAT: 1.082.000
Có VAT 10%: 1.190.200
GL208-đen ghế chân xoay,đệm lưới hòa phát
W625 x D600x H(995-1120) mm
Chưa VAT: 1.040.000
Có VAT 10%: 1.144.000
 
Ghế lưới Hòa Phát GL205
W585x D570 x H940 ÷ 1070 mm
Chưa VAT: 1.380.000
Có VAT 10%: 1.518.000
Ghế lưới cao cấp Hòa Phát GL203
W560 x D600 x H(1020÷1100) mm
Chưa VAT: 1.260.000
Có VAT 10%: 1.386.000
GL307 ghế xoay lưới Hòa Phát
W685 x D650 x H(1035÷1090) mm
Chưa VAT: 1.380.000
Có VAT 10%: 1.518.000
Ghế lưới cao cấp Hòa Phát GL304
W585 x D680 x H(1180÷1260)m
Chưa VAT: 1.365.000
Có VAT 10%: 1.501.500
 
GX408 Ghế xoay lưng lưới
510x570x960-1000
Chưa VAT: 550.000
Có VAT 10%: 605.000
Ghế xoay đệm lưới GX338
510×640(980-1070mm)
Chưa VAT: 820.000
Có VAT 10%: 902.000
GX 526 Ghế xoay đệm lưới
520x640x1070-1100
Chưa VAT: 1.650.000
Có VAT 10%: 1.815.000
GX 528D Ghế xoay lưới
520x640X(1040-1170)
Chưa VAT: 1.750.000
Có VAT 10%: 1.925.000
 
Tổng số 97.  [1] | 2 | 3 | 4   Trang sau