Sắp xếp theo  
 

 
 
ghế tựa đại đức 2155 công ty nhựa song long
380 x 420 x 830mm
Chưa VAT: 174.000
Có VAT 10%: 191.400
ghế đẩu thấp 2055 công ty nhựa song long
250 x 190 x 160mm
Chưa VAT: 35.000
Có VAT 10%: 38.500
ghế đẩu tim 2150 công ty nhựa song long
360 x 365 x 450mm
Chưa VAT: 55.000
Có VAT 10%: 60.500
ghế đẩu mặt trời công ty nhựa song long
290 x 290 x 450mm
Chưa VAT: 80.000
Có VAT 10%: 88.000
 
ghế đẩu mặt mây 2156 công ty nhựa song long
385 x 320 x 480mm
Chưa VAT: 95.000
Có VAT 10%: 104.500