Sắp xếp theo  
 
 
 
Bàn máy tính ATHENA ATM120
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.480.000
Có VAT 10%: 1.628.000
Bàn máy tính Hòa Phát ATHENA ATM120S
W1200 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 1.350.000
Có VAT 10%: 1.485.000
ATL14K bàn làm việc lượn hình chữ L Hòa Phát
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.260.000
Có VAT 10%: 1.386.000
ATL16K bàn làm việc lượn phải hình chữ L Hòa Phát
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.420.000
Có VAT 10%: 1.562.000
 
ATL14 bàn làm việc lượn hình chữ L Hòa Phát
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.260.000
Có VAT 10%: 1.386.000
ATL16 bàn làm việc lượn hình chữ L Hòa Phát
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.400.000
Có VAT 10%: 1.540.000
AT160HL2+ bàn phím Bàn làm việc gỗ công nghiệp Melamine Hòa Phát
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.000.000
Có VAT 10%: 2.200.000
AT160HL1
W1600xD700xH750mm
Chưa VAT: 1.950.000
Có VAT 10%: 2.145.000
 
Bàn nhân viên AT120SHL3DF
W1200 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 1.300.000
Có VAT 10%: 1.430.000
Bàn nhân viên AT140HL3D
W1400 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.450.000
Có VAT 10%: 1.595.000
AT120SHL3D bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.250.000
Có VAT 10%: 1.375.000
Bàn làm việc Hòa Phát AT160HL
W1600 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.230.000
Có VAT 10%: 1.353.000
 
AT140SHL Bàn làm việc Hòa Phát
1400x600x750
Chưa VAT: 1.050.000
Có VAT 10%: 1.155.000
Bàn làm việc AT140HL
W1400 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.100.000
Có VAT 10%: 1.210.000
AT120HL Bàn làm việc gỗ công nghiệp Melamine
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.000.000
Có VAT 10%: 1.100.000
AT120SHL bàn làm việc hộc liền gỗ melamine
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 935.000
Có VAT 10%: 1.028.500
 
Bàn làm việc AT160K
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.010.000
Có VAT 10%: 1.111.000
AT140SK Bàn làm việc Hòa Phát
1400x600x750
Chưa VAT: 800.000
Có VAT 10%: 880.000
Bàn làm việc AT140K
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 850.000
Có VAT 10%: 935.000
AT120K Bàn làm việc gỗ công nghiệp Melamine
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 785.000
Có VAT 10%: 863.500
 
AT120SK bàn làm việc gỗ melamine
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 670.000
Có VAT 10%: 737.000
Bàn làm việc Hòa Phát AT140HL3C
W1400 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.320.000
Có VAT 10%: 1.452.000
Bàn làm việc văn phòng AT120HL3C
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.230.000
Có VAT 10%: 1.353.000
Bàn làm việc hòa phát  AT120SHL3C
W1200 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 1.200.000
Có VAT 10%: 1.320.000
 
Bàn làm việc AT160
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.000.000
Có VAT 10%: 1.100.000
AT140S Bàn làm việc Hòa Phát
1400x600x750
Chưa VAT: 790.000
Có VAT 10%: 869.000
Bàn làm việc AT140
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 830.000
Có VAT 10%: 913.000
AT120 Bàn làm việc gỗ công nghiệp Melamine
W1200 x D700 x h750mm
Chưa VAT: 720.000
Có VAT 10%: 792.000
 
AT120S Bàn làm việc
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 670.000
Có VAT 10%: 737.000
Bàn làm việc AT1400HL
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.185.000
Có VAT 10%: 1.303.500
ATL16 bàn làm việc lượn trái hình chữ L Hòa Phát
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.300.000
Có VAT 10%: 1.430.000
ATL14 bàn làm việc lượn phải hình chữ L Hòa Phát
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.230.000
Có VAT 10%: 1.353.000