Sắp xếp theo  
 
 
 
HRP1885Y1 bàn giám đốc,lãnh đạo Royal hòa phát
W1800 x D1700 x H760mm
Chưa VAT: 4.080.000
Có VAT 10%: 4.488.000
HRP1880C5 Bàn lãnh đạo cao cấp
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 2.200.000
Có VAT 10%: 2.420.000
HRP1890L1Y2 Bàn giám đốc Hòa Phát
W1800 x D1800 x H750mm
Chưa VAT: 4.200.000
Có VAT 10%: 4.620.000
Bàn trưởng phòng Royal HRP1890L2Y1
W1800 x D1600 x H750 mm
Chưa VAT: 4.200.000
Có VAT 10%: 4.620.000
 
HRP1800C5 Bàn lãnh đạo cao cấp có tủ phụ đi kèm
W1800 x D2000 x H750mm
Chưa VAT: 3.550.000
Có VAT 10%: 3.905.000
Bàn giám đốc Hòa Phát HR1680CN-Y1
W1600 x D1624 x H750mm
Chưa VAT: 4.346.000
Có VAT 10%: 4.780.600