Sắp xếp theo  
 
 
 
TỦ GỖ 190 TSG04K-2
W800 x D400 x H1950mm
Chưa VAT: 2.836.000
Có VAT 10%: 3.119.600
TỦ GỖ 190 TSG03-2
W800xD400xH1200mm
Chưa VAT: 1.855.000
Có VAT 10%: 2.040.500
TỦ GỖ 190 TSG02-2
W800xD400xH800mm
Chưa VAT: 1.309.000
Có VAT 10%: 1.439.900
Tủ gỗ 190 TG04G-2
W800 x D400 x H1950mm
Chưa VAT: 2.319.000
Có VAT 10%: 2.550.900
 
TG04K-3 Tủ gỗ công nghiệp phủ melamine 3 buồng nội thất 190
1200X400X1950
Chưa VAT: 3.600.000
Có VAT 10%: 3.960.000
Tủ gỗ 190 TG03-1
W800xD400xH1200 mm.
Chưa VAT: 1.410.000
Có VAT 10%: 1.551.000
Tủ tài liệu TG04-0 190
W800 x D400 x H1950mm
Chưa VAT: 1.910.000
Có VAT 10%: 2.101.000
Tủ gỗ 190 TG04K-2
W800 x D400 x H1950mm
Chưa VAT: 2.365.000
Có VAT 10%: 2.601.500
 
Tủ gỗ 190 TG03-2
W800xD400xH1200 mm.
Chưa VAT: 1.545.000
Có VAT 10%: 1.699.500
Tủ gỗ TG04-1. nội thất 190
800x400x1950mm
Chưa VAT: 2.090.000
Có VAT 10%: 2.299.000
TGL03 Tủ gỗ công nghiệp phủ melamine, cánh gỗ lùa nội thất 190
W800 x D400 x H1200mm
Chưa VAT: 1.590.000
Có VAT 10%: 1.749.000
TGL02 Tủ gỗ công nghiệp phủ melamine, cánh gỗ lùa nội thất 190
W800xD400xH800mm
Chưa VAT: 1.150.000
Có VAT 10%: 1.265.000
 
TJ-20K không khóa-Tủ giầy 20 khoang,cánh kính, không khóa nội thất 190
W1600XD400XH1250mm
Chưa VAT: 5.500.000
Có VAT 10%: 6.050.000
TJ-20K có khóa-Tủ giầy 20 khoang,cánh kính,có khóa nội thất 190
W1600xD400xH1250mm
Chưa VAT: 6.545.000
Có VAT 10%: 7.199.500
TJ-16G khôngkhóa-Tủ giầy 16 khoang,cánh gỗ, không khóa nội thất 190
W1200XD400XH1250mm
Chưa VAT: 4.291.000
Có VAT 10%: 4.720.100
TJ-16G có khóa-Tủ giầy 16 khoang,cánh gỗ có khóa nội thất 190
W1200XD400XH1250mm
Chưa VAT: 4.655.000
Có VAT 10%: 5.120.500
 
TJ-16K không khóa-Tủ giầy 16 khoang,cánh kính, không khóa nội thất 190
W1200XD400XH1250mm
Chưa VAT: 4.282.000
Có VAT 10%: 4.710.200
TJ-16K có khóa-Tủ giầy 16 khoang,cánh kính,có khóa nội thất 190
W1200XD400XH1250mm
Chưa VAT: 5.145.000
Có VAT 10%: 5.659.500
TG-14-00 tủ tài liệu gỗ công nghiệp nội thất xuân hòa
800x400x1830mm
Chưa VAT: 1.780.000
Có VAT 10%: 1.958.000
TG05
W800xD400xH750mm
Chưa VAT: 1.290.000
Có VAT 10%: 1.419.000
 
TG-12-00 tủ gỗ công nghiệp xuân hòa
W1200 x D420 x H1840mm
Chưa VAT: 2.000.000
Có VAT 10%: 2.200.000
Tủ gỗ 190 TG02-2
W800xD400xH800 mm
Chưa VAT: 1.090.000
Có VAT 10%: 1.199.000
Tủ gỗ 190 TG03-0
W800xD400xH1200 mm
Chưa VAT: 1.091.000
Có VAT 10%: 1.200.100
Tủ gỗ 190 TG02-1
W800xD400xH800 mm
Chưa VAT: 1.000.000
Có VAT 10%: 1.100.000
 
Tủ gỗ 190 TG02-0
W800xD400xH800 mm
Chưa VAT: 770.000
Có VAT 10%: 847.000
Tủ gỗ 190 TG01
1830 x1200 x 420mm.
Chưa VAT: 2.365.000
Có VAT 10%: 2.601.500