Sắp xếp theo  
 
 
 
Bàn họp 190 BH24-CA
W2400x1200x750
Chưa VAT: 3.545.000
Có VAT 10%: 3.899.500
BH24-CG bàn họp chân gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.818.000
Có VAT 10%: 3.099.800
BCO24 bàn họp mặt chữ nhật nội thất 190
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 3.290.000
Có VAT 10%: 3.619.000
 
BH24-CT bàn họp chân trụ sắt,mặt gỗ nội thất 190
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.818.000
Có VAT 10%: 1.999.800
BH24-CO bàn họp chân sắt,mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 2.309.000
Có VAT 10%: 2.539.900
BH24-CS bàn họp chân sắt,mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.363.000
Có VAT 10%: 2.599.300
BH24-V Bàn gỗ công nghiệp phủ melamine nội thất 190
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 5.454.000
Có VAT 10%: 5.999.400
 
BH18-C0 bàn họp chân trụ sắt, mặt gỗ nội thất 190
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1.872.000
Có VAT 10%: 2.059.200
BH18-CS bàn họp chân sắt mặt gỗ ép công nghiệp nội thất 190
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1.818.000
Có VAT 10%: 1.999.800
BG08 bàn họp gỗ melamine ghi chì nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.250.000
Có VAT 10%: 1.375.000
BH36 bàn họp gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
3600x1500x750mm
Chưa VAT: 10.500.000
Có VAT 10%: 11.550.000
 
Bàn họp 190 BH18CG
W1800xD900xH750mm
Chưa VAT: 1.680.000
Có VAT 10%: 1.848.000
Bàn họp 190 BH10CG
1000xH750 mm
Chưa VAT: 1.270.000
Có VAT 10%: 1.397.000
Bàn họp 190 BH10CT
Ф 1000x750
Chưa VAT: 1.100.000
Có VAT 10%: 1.210.000
Bàn Họp Chân Trụ 190 BH38-CT
W3800xD1400xH750mm
Chưa VAT: 4.100.000
Có VAT 10%: 4.510.000