Sắp xếp theo  
 
 
 
Ghế họp chân gỗ Hòa Phát GH11 D15
W690 x D760 x H1160mm
Chưa VAT: 1.830.000
Có VAT 10%: 2.013.000
Ghế họp chân gỗ Hòa Phát GH11 DP
W690 x D760 x H1160mm
Chưa VAT: 1.920.000
Có VAT 10%: 2.112.000
Ghế họp chân gỗ Hòa Phát GH11 DA
W690 x D760 x H1160mm
Chưa VAT: 2.970.000
Có VAT 10%: 3.267.000
Ghế họp cao cấp GH10 DT
W620 x D685 x H1090 mm
Chưa VAT: 2.860.000
Có VAT 10%: 3.146.000
 
GH10 ghế họp chân gỗ đệm da công nghiệp
W620 x D685 x H1090 mm
Chưa VAT: 1.600.000
Có VAT 10%: 1.760.000
GH10 PVC ghế họp chân gỗ đệm giả da
W620 x D685 x H1090 mm
Chưa VAT: 1.435.000
Có VAT 10%: 1.578.500
GH09 DA
W700 x D890 x H1190 mm
Chưa VAT: 4.200.000
Có VAT 10%: 4.620.000
GH07 PVC
W690 x D740 x H1170 mm
Chưa VAT: 1.975.000
Có VAT 10%: 2.172.500
 
GH07 ghế họp chân gỗ đệm tựa da công nghiệp Hòa Phát
W690 x D740 x H1170 mm
Chưa VAT: 2.100.000
Có VAT 10%: 2.310.000
Ghế phòng họp chân gỗ đệm da cao cấp Hòa Phát GH07
W690 x D740 x H1170 mm
Chưa VAT: 2.760.000
Có VAT 10%: 3.036.000
Ghế da cao cấp Hòa Phát GH06 PVC
W620 x D730 x H1040 mm
Chưa VAT: 1.285.000
Có VAT 10%: 1.413.500
Ghế phòng họp chân gỗ đệm DP Hòa Phát GH06
W620 x D730 x H1040 mm
Chưa VAT: 1.495.000
Có VAT 10%: 1.644.500
 
GH06 ghế họp chân gỗ đệm tựa da thật Hòa Phát
W620 x D730 x H1040 mm
Chưa VAT: 2.185.000
Có VAT 10%: 2.403.500
Ghế PVC Hòa Phát GH05
W620 x D740 x H1040 mm
Chưa VAT: 1.195.000
Có VAT 10%: 1.314.500
Ghế phòng họp chân gỗ da công nghiệp Hòa Phát GH05
W620 x D740 x H1040 mm
Chưa VAT: 1.305.000
Có VAT 10%: 1.435.500
GH05 ghế họp chân gỗ đệm tựa da thật Hòa Phát
W620 x D740 x H1040 mm
Chưa VAT: 1.935.000
Có VAT 10%: 2.128.500
 
Ghế PVC cao cấp Hòa Phát GH02
W620 x D760 x H1040 mm
Chưa VAT: 885.000
Có VAT 10%: 973.500
GH02 ghế họp chân gỗ đệm tựa da thật Hòa Phát
W620 x D760 x H1040 mm
Chưa VAT: 1.755.000
Có VAT 10%: 1.930.500
 GH02 Chế phòng họp chân gỗ da công nghiệp Hòa Phát
W620 x D760 x H1040 mm
Chưa VAT: 1.050.000
Có VAT 10%: 1.155.000
Ghế giả da cao cấp Hòa Phát GH01
W620 x D710 x H1040 mm
Chưa VAT: 885.000
Có VAT 10%: 973.500
 
Ghế phòng họp chân gỗ da công nghiệp Hòa Phát GH01
W620 x D710 x H1040 mm
Chưa VAT: 1.050.000
Có VAT 10%: 1.155.000
GH01 ghế họp chân gỗ đệm tựa da thật
W620 x D710 x H1040 mm
Chưa VAT: 1.755.000
Có VAT 10%: 1.930.500
Ghế phòng họp chân gỗ da công nghiệp Hòa Phát GH08
W620 x D680 x H1030mm
Chưa VAT: 1.215.000
Có VAT 10%: 1.336.500
GH08 ghế họp chân gỗ đệm tựa da thật Hòa Phát
W620 x D680 x H1030mm
Chưa VAT: 1.755.000
Có VAT 10%: 1.930.500
 
Ghế phòng họp giả da tay gỗ Hòa Phát GH08
W620 x D680 x H1030mm
Chưa VAT: 1.050.000
Có VAT 10%: 1.155.000
GQ04G Ghế quỳ lưng liền bọc da PU tay chân gỗ nội thất 190
620x720x1040mm
Chưa VAT: 1.218.000
Có VAT 10%: 1.339.800